Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podniesienie kompetencji kadr samorządów Powiatu Prudnickiego

 

Brak opisu obrazka Gmina Prudnik w partnerstwie z Powiatem Prudnickim (działającym jako Lider), Gminą  Lubrza oraz Gminą Biała realizuje projekt  nr  POKL.05.02.01-00-051/09  „Podniesienie kompetencji kadr samorządów Powiatu Prudnickiego”  w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...
 

 

PDFPodniesienie kompetencji kadr samorządów Powiatu Prudnickiego.pdf

 Wersja XML