Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na rok 2022: Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2022 pn.: „Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej” wybrano następujące oferty:

 1. Oferta nr 1 – nazwa oferenta: Polski Związek Niewidomych – Okręg Opolski, 45-063 Opole, ul. Kościuszki 25/1.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 5 154,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r.

 1. Oferta nr 2 – nazwa oferenta: Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego, 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 10/12.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 6 590,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r.

 1. Oferta nr 3 – nazwa oferenta: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 26.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 9 670,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r.

 1. Oferta nr 4 – nazwa oferenta: Stowarzyszenie Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia”, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 6/6.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 6 000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r.

 1. Oferta nr 5 – nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Kultury i Edukacji Romów”, 48-200 Prudnik, ul. Królowej Jadwigi 5B/1.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 25 000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r.

 1. Oferta nr 6 – nazwa oferenta: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, 45-332 Opole, ul. Rejtana 7.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 2 352,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r.

 1. Oferta nr 7 – nazwa oferenta: Stowarzyszenie Romów w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Klasztorna 1.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 3 260,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r.

 1. Oferta nr 8 – nazwa oferenta: Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 3-5-7.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 6 000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r.

 1. Oferta nr 9 – nazwa oferenta: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich, 48-200 Prudnik, ul. Traugutta 19.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 5 775,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2022 r.

 

                                                                                                                                       BURMISTRZ PRUDNIKA

                                                                                                                                                        Grzegorz Zawiślak

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.pdf
 

Wersja XML