Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2022

 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

      W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2022 wybrano następującą ofertę:

Oferta nr 1

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Wesoły Borsuk Team”, z siedzibą w Prudniku 48-200 Prudnik, ul. Jesionkowa 9.

Nazwa zadania publicznego: Upowszechnianie i organizacja imprez sportowych w Nordic Walking.

Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2022 r.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 15 000,00 zł.

 

                                                                                                                                                            BURMISTRZ PRUDNIKA

                                                                                                                                                                Grzegorz Zawiślak

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.pdf
 

Wersja XML