Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór na wolne stanowisko ds. geodezji

Burmistrz Prudnika zatrudni w Urzędzie Miejskim w Prudniku - w ramach umowy o pracę na zastępstwo - pracownika  na stanowisku ds. geodezji.

Kandydat winien posiadać wykształcenie wyższe, mile widziany ukończony kierunek studiów o  profilu odpowiadającym niniejszemu ogłoszeniu lub doświadczenie w ramach wcześniej wykonywanej pracy zawodowej w zakresie między innymi gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, urbanistyki, budownictwa, geodezji.

Kandydaci zainteresowani ofertą winni złożyć aplikację w postaci listu motywacyjnego i CV wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w terminie  do 22 stycznia 2021 r. do godz. 14.00 w  Urzędzie Miejskim w Prudniku lub pocztą elektroniczną na adres .

Kandydat zostanie wyłoniony po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej. Informacja telefoniczna udzielana jest pod numerem telefonu 77 4066209.

Wersja XML