Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Publiczne Przedszkole nr 1 w Prudniku wyremontowane

W ostatnim czasie w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Prudniku wykonano kompleksowy remont placówki. W ramach modernizacji wykonano 2 zadania

„Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 1” w ramach której:

- wymieniono instalację c.o.;
- wymieniono instalację elektryczną;
- wykonano instalacje sygnalizacji pożaru, instalacje oddymiania i oświetlenia ewakuacyjnego;
- zmodyfikowano klatkę schodową zgodnie z przepisami p.poż;
- pomalowano pomieszczenia;
- uzupełniono brakujące kanały wentylacji grawitacyjnej;
- zamontowano osłony na grzejniki

 

„Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z armaturą oraz posadzek w Publicznym Przedszkolu nr 1 im. Jana Brzechwy w Prudniku.”

-  wymieniono wewnętrzną instalację  wodno-kanalizacyjną oraz c.w.u. w budynku przedszkola;
-  przebudowano i wyremontowano łazienki  i toalety 
-  wymieniono okładziny ścienne w pomieszczeniach zaplecza kuchennego
-  wykonano  posadzki z wykładziny PCV oraz z płytek ceramicznych w obiekcie.

Łączny koszt: 1 181 662,16 zł

Drugie zadanie zostało wykonano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Dzieci miały już okazję korzystać z nowych sal, jednak data uroczystego otwarcia nastąpi po ogłoszeniu zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce.

 

 

Wersja XML