Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjęcia odpadów BIO wstrzymane

2 października w Nysie odbyło się spotkanie samorządowców w sprawie wstrzymania przyjęcia odpadów BIO w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach. Burmistrz Grzegorz Zawiślak wraz z innymi włodarzami gmin stanowczo zaprotestował w tej sprawie i zażądał dalszego przyjmowania odpadów biodegradowalnych.

 

Włodarze gminy wystosowali do Prezesa spółki EKOM oraz Burmistrza Nysy pismo w tej sprawie:

„W związku z otrzymanym przez gminę Prudnik w dniu 26.09.2019 r. pismem w sprawie wstrzymania przyjęcia do przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji do Regionalnego Centrum Gospodarki Odpadami w Domaszkowicach, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. w Nysie, przedstawiciele gmin żądają kontynuowania przyjmowania frakcji BIO do kompostowni odpadów zielonych w Domaszkowicach. Obowiązek ten wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz z zawartych umów.

Jednocześnie oczekujemy przedłożenia na piśmie podstawy prawnej, która pozwoliła Prezesowi Spółki EKOM na wstrzymanie przyjęcia odpadów biodegradowlanych, ze szczególnym wskazaniem podstaw złamania obowiązujących umów handlowych, w oparciu o Kodeks cywilny.

W związku z brakiem podjęcia do dnia 03.10.2019 r. jakichkolwiek działań przez Spółkę Ekom i właściciela nadzorującego tj. Burmistrza Nysy, żądamy natychmiastowego przyjęcia zebranych w gminach odpadów biodegradowalnych”.

Brak opisu obrazka

Wersja XML