Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Obywatelski 2020 - wyniki głosowania

Zgodnie z §10 ust.2 Uchwały Rady Miejskiej nr XI/187/2019 z dnia 29 czerwca 2019 do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zakwalifikowano zadania:

- Projekty zlokalizowane na obszarze miasta Prudnika:

 1. Wybrukowanie terenu przyległego do Kościoła Parafii Miłosierdzia Bożego w Prudniku,
 2. Renowacja i wyposażenie harcówki
 3. Biblioteka dziecięcych marzeń
 4. SMART ŁAWKI

- Projekty zlokalizowane na obszarze sołectw: Moszczanka, Łąka Prudnicka, Szybowice, Rudziczka, Niemysłowice

 1. Rozwój działalności kulturalno-sportowej w sołectwach Łąka Prudnicka, Moszczanka, Niemysłowice, Rudziczka, Szybowice

- Projekty zlokalizowane na obszarze sołectw: Piorunkowice, Czyżowice, Mieszkowice, Dębowiec, Wierzbiec:

 1. Oświetlona altana w Piorunkowicach

- Zadania polegające na organizacji wydarzeń, o których mówi §5 ust. 2 pkt 2:

 1. Młody Inżynier – warsztaty dla dzieci i nastolatków

 

PDFProtokół w sprawie ustalenia wyników głosowania w konsultacjach społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok.pdf

Wersja XML