Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy z Państwową Strażą Pożarną

Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak podpisał umowę z st. kpt. Krzysztofem Wiciakiem, dzięki której Gmina dofinansuje bieżące potrzeby PSP w Prudniku

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.
Gmina Prudnik przeznaczyła środki finansowe w wysokości 10.000, zł na dofinansowanie w roku bieżącym zakupu paliwa i środka pianotwórczego do samochodów pożarniczych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku.
Gminę Prudnik reprezentował Burmistrz Prudnika – Grzegorz Zawiślak, natomiast Komendę Powiatową PSP w Prudniku – st. kpt. Krzysztof Wiciak.


 

 

Wersja XML