Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zajączek dla Nadwórnej

W dniach 12-15 kwietnia 2019 r. w pierwszej wizycie partnerskiej w Nadwórnej (Ukraina) uczestniczył Jarosław Szóstka Zastępca Burmistrza wraz z przedstawicielami miasta Prudnik: Wandą Jakimko - reprezentującą Klub "Kresowiak", Zbigniewem Lachowiczem - Dyrektorem Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Prudniku, Bartłomiejem Lewandowskim - właścicielem firmy Lew-Trans oraz Małgorzatą Halek-Malinowską - Kierownikiem Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik.

Przed zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi w ramach akcji "Zajączek" klub Kresowiak od 20 lat wspiera wychowanków Domu Małego Dziecka, pacjentów szpitala dziecięcego, uczniów szkół w Nadwórnej i Pasiecznej oraz wiernych z Parafii Katolickiej Polaków, przekazując im artykuły żywnościowe, środki czystości oraz polskie książki. Akcję jak co roku wsparły szkoły z terenu powiatu prudnickiego, przedsiębiorcy, jednostki gminne oraz mieszkańcy Prudnika.

W trakcie pobytu Jarosław Szóstka Zastępca Burmistrza Prudnika oraz Zinovij Andrijovicz - Mer Nadwórnej wzięli udział w oficjalnym spotkaniu przedstawicieli miast partnerskich, w trakcie którego podsumowano dotychczasowe działania realizowane w latach ubiegłych.Przedstawiciele obu miast ustalili propozycję współpracy na rok 2019 w różnych dziedzinach życia społecznego, w szczególności na płaszczyźnie kultury, wymiany młodzieży szkolnej, pomocy materialnej dla dzieci ze szkół i mieszkańców Nadwórnej w ramach akcji "Zajączek" i "Mikołaj".

Delegacja Prudnika złożyła również kwiaty i zapaliła znicz pod pomnikiem Bohaterów II Żelaznej Brygady Poległym w 1914 r. w Nadwórnej.

 

 

Wersja XML