Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Sołtysa w Piorunkowicach

Na podstawie § 20 ust. 1 i 2 statutu sołectwa Piorunkowice stanowiącego załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/282/97 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 marca 1997 r. w sprawie uchwalenia statutów poszczególnych sołectw gminy Prudnik zmienionej Uchwałą Nr XL/466/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. oraz w związku z uchwałą Nr XLIV/715/2017 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej zarządzone zostały przez Burmistrza Prudnika wybory sołtysa i rady sołeckiej w Piorunkowicach.

17 października b.r. podczas zebrania mieszkańców spośród uprawnionych uczestników wybrano członków rady sołeckiej w 4 osobowym składzie oraz sołtysa. Na podstawie wyników głosowania komisja stwierdziła, że Sołtysem sołectwa Piorunkowice została wybrana, po raz czwarty, pani Grażyna Kwiecień-Unsner.

 

Wersja XML