Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Absolutorium dla Burmistrza Prudnika udzielone większością głosów

Brak opisu obrazka

Burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych uzyskał absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016. Rada Miejska większością głosów, przy 2 głosach „przeciw” podjęła uchwałę w tej sprawie. Podczas XLII sesji Rady Miejskiej w Prudniku w dniu 29 czerwca b.r. rozpatrzono sprawozdanie finansowe Gminy Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Iwona Dębińska przedstawiła sprawozdanie Burmistrza Prudnika z wykonania budżetu Gminy Prudnik za 2016 r., które uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podczas sesji przedstawiono także opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku. Przed głosowaniem powyższe przedyskutowano.

W trakcie sesji Burmistrz Prudnika informował o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.  Zostało odczytane także sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej. Dyskutowano nad nowym ustrojem szkolnym i informacją na temat przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018. Podjęto m.in. uchwały dotyczące gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem.

Wiceprzewodnicząca Iwona Dębińska odczytała pismo Prudnickiej Rady Seniorów skierowane do Rady Miejskiej w sprawie społecznej inicjatywy ochrony zabytkowych pomników na Cmentarzu Komunalnym w Prudniku i prośby o włączenie się Radnych do organizacji kwesty.

 

 

Wersja XML