Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Aktywny Samorząd

Powiat Prudnicki jako realizator programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, serdecznie zaprasza osoby niepełnosprawne do składania wniosków w ramach rożnych form wsparcia.

     Program w 2016 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

      Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I- obszar A, B, C-2, D należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku, ul. Kościuszki 55a, natomiast w ramach Modułu I obszar 3 i 4 oraz Modułu II należy składać w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76.

Dokumentacja dostępna jest na stronach internetowych www.powiatprudnicki.pl oraz  www.pcpr-prudnik.pl.

Wersja XML