Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prudnicka Rada Seniorów

 

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA RADY

Uchwała nr V/47/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu (.pdf)

Uchwała nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu (.pdf)

Uchwała nr IX/146/2019 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia ilości członków Prudnickiej Rady Seniorów oraz wyboru jej składu osobowego (.pdf)

Uchwała nr XXXIV/588/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Prudnickiej Rady Seniorów (.pdf)

 

Zarządzenie nr 14/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu (.pdf)

 

Zarządzenie nr 200/2016 Burmistrza Prudnika z dnia 22 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Obsługi Prudnickiej Rady Seniorów (.pdf)

 

CHARAKTER I CEL DZIAŁANIA RADY

Prudnicka Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, a jej celem jest zapewnienie reprezentacji interesów i potrzeb osób starszych wobec władz samorządowych Gminy Prudnik.

 

SKŁAD RADY

Prudnicka Rada Seniorów składa się z 19 członków.

 

PRZEWODNICZĄCA PRUDNICKIEJ RADY SENIORÓW

Barbara  D a m s z e l

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ PRUDNICKIEJ RADY SENIORÓW


Stanisław  I s a l s k i

SEKRETARZ PRUDNICKIEJ RADY SENIORÓW


Lucyna  W i t k o w i c z

CZŁONKOWIE PRUDNICKIEJ RADY SENIORÓW


Edward  B e d n a r s k i
Kazimiera  B i r e c k a
Tadeusz  C h r o b a k
Józefa  Ć w i e r z - W a ś c i ń s k a
Stanisław  D e r d a
Andrzej  G ó r a
Zenon  J a n u s z
Irena  K a l i n o w s k a
Teresa  K r o c z a k
Irena  M a d e r a
Jan  N a s k r ę t
Janina  S ę k o w s k a
Regina  S i e r a d z k a
Stanisława  Ś l i w i ń s k a
Alicja  T w a r d o w s k a - J a n i a
Edward  W ó j t o w i c z

 

SESJE RADY

Sesja Prudnickiej Rady Seniorów z dnia 13 października 2022 r.

DOCXProtokół Nr19 z Sesji Rady Seniorów w dniu 13 X 2022.docx (10,04KB)

Sesja Prudnickiej Rady Seniorów z dnia 9 czerwca 2022 r.

Program obrad Sesji Prudnickiej Rady Seniorów
w dniu 9 czerwca 2022 roku godz. 10.00

1.Powitanie   radnych Prudnickiej Rady Seniorów i zaproszonych  gości   
- Agatę Morkis   -  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,
-Teresę Bączkowską - Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Kędzierzynie-Koźlu,
- Grzegorza Zawiślaka – Burmistrza Gminy Prudnik
2.  Oddanie głosu pani  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu,.
3.  Oddanie głosu   Przewodniczącej Miejskiej Rady Seniorów w Kędzierzynie-Koźlu, .
4.  Oddanie głosu panu Burmistrzowi.
5. Wnioski i interpelacje.
6. Zakończenie sesji.

DOCProtokół Nr 18 z Sesji Prudnickiej Rady Seniorów w dniu 09.06.2022 rok.doc (34,00KB)

DOCXProtokół nr 17 z Sesji PRudnickiej Rady Seniorów z 11 maja 2022.docx (16,22KB)

Sesja Prudnickiej Rady Seniorów z dnia 9 lipca 2021 r.
- program obrad (.pdf)
- protokół (.pdf)

Uchwała nr 1/2021 Prudnickiej Rady Seniorów z dnia 9 lipca 2021 r. dotycząca powołania stałych zespołów Prudnickiej Rady Seniorów do spraw realizacji Planu pracy na rok 2020 (.pdf)

Sesja Prudnickiej Rady Seniorów z dnia 23 września 2021 r.
- program obrad (.pdf)
- protokół (.pdf)

Sesja Prudnickiej Rady Seniorów z dnia 18 października 2021 r.
- program obrad (.pdf)
- protokół (.pdf)

Sesja Prudnickiej Rady Seniorów z dnia 24 listopada 2021 r.
- program obrad (.pdf)
- protokół (.pdf)

Sesja Prudnickiej Rady Seniorów z dnia 9 grudnia 2021 r.
- program obrad (.pdf)
- protokół (.pdf)

Sesja Prudnickiej Rady Seniorów z dnia 13 stycznia 2022 r.
- program obrad (.pdf)
- protokół (.pdf)

Uchwała nr 1/2022 Prudnickiej Rady Seniorów z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie przystąpienia Prudnickiej Rady Seniorów do Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów (.pdf)

Sesja Prudnickiej Rady Seniorów z dnia 10 marca 2022 r.
- program obrad (.pdf)
- protokół (.pdf)

Uchwała nr 2/2022 Prudnickiej Rady Seniorów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie posadzenia buka prymasowskiego w prudnickim parku, obok pomnika 700-lecia Prudnika (.pdf)

Sesja Prudnickiej Rady Seniorów z dnia 12 kwietnia 2022 r.
- program obrad (.pdf)

Sesja Prudnickiej Rady Seniorów z dnia 11 maja 2022 r.

PDFProgram obrad Sesji Prudnickiej Rady Seniorów z protokołem nr 16.pdf (1,68MB)

PROPOZYCJE RADY

Propozycje przedsięwzięć na rzecz poprawy poziomu życia osób starszych w latach 2013-2014 (.pdf)

 

PLANY PRACY RADY

Plan pracy Prudnickiej Rady Seniorów na lata 2019-2020 (.pdf)

Plan pracy Prudnickiej Rady Seniorów na rok 2020 (.pdf)

 

PISMA RADY

PRS/1/01/2020 (.pdf)

PRS/2/02/2020 (.pdf)

 

MEDIA O RADZIE

Nowa Trybuna Opolska | Seniorzy z Prudnika powołali radę i sypnęli pomysłami (3 maja 2013)
http://www.nto.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130503/POWIAT11/130509923

Prudnik24 | "Pudełko życia" także w Prudniku (21 kwietnia 2014)
http://prudnik24.pl/index.php/2014/04/21/pudelko-zycia-takze-w-prudniku/

Prudnik24 | Prudnicka Rada Seniorów: druga kadencja rozpoczęta (17 kwietnia 2015)
http://prudnik24.pl/index.php/2015/04/17/prudnicka-rada-seniorow-druga-kadencja-rozpoczeta/

Rzecznik Praw Obywatelskich | O prawach i godności osób starszych - spotkanie RPO z prudnicką, głubczycka i głuchołaską radą seniorów (21 lutego 2017)
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/o-prawach-i-godno%C5%9Bci-os%C3%B3b-starszych-spotkanie-rpo-z-prudnick%C4%85-g%C5%82ubczyck%C4%85-i-g%C5%82ucho%C5%82ask%C4%85-rad%C4%85-senior%C3%B3w

 

DYŻURY RADY

Dyżury członków Prudnickiej Rady Seniorów odbywają się: 

- zawieszone do odwołania -

Prudnik | Plac Wolności 6, p. 6
(d. Kino Wyzwolenie)

 

Wersja XML