Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu prowadzące projekt „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007-2013 zaprasza do udziału w projekcie firmy z kluczowych branż oraz przedstawicieli jednostek otoczenia biznesowego.

Poszukiwani są przedsiębiorcy z branż:

Poniżej link z rekrutacją.

http://ocrg.opolskie.pl/a/2125/Rekrutacja_przedsi%C4%99biorcow

Szczegółowych informacji udziela:

Łukasz Kucharski

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

ul. Spychalskiego 1 a, 45-716 Opole

tel.: +48 77 403 36 62, fax.:+48 77 403 36 09

  www.ocrg.opolskie.pl

Wersja XML