Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ sesja LVII z dnia 30 maja 2014r.

PDFProjekt uchwały w spr. rozpatrzenia skarg na działalność Kierownika OPS w Prudniku - dru nr 937.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. przyjęcia gminnego programu osłonowego na rok 2014 wspierającego rodziny...-dru nr 936.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. włączenia Publ. Przedszkola Pod Kasztanem w Łące Prudnickiej do...-druk nr 935.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. włączenia Publ. Przedszkola nr 3 w Prudniku oraz Publ. Przedszkola nr 7 w Prudniku do...-druk nr 934.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. włączenia Publicznego Przedszkola nr 1 w Prudniku do ZSP nr w Prudniku-druk nr 933.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. przedłużenia czasu obowiąz. dotychcz. taryf za zbiorowe zaopatrz. w wodę i zbiorowe odprowadz. ścieków - druk nr 932.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej - druk nr 931.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych - druk nr 930.pdf

PDFUzasadnienia do projektów uchwał nr 930 i nr 931.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2014r. - druk nr 929.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. prekazania środ. fin. dla KPPSP w Prudniku - druk nr 928.pdf

PDFProjekt uchwały w spr. przekazania środ. fin. dla KWPSP w Opolu - druk nr 927.pdf

PDFInformacja PUP Prudnik - druk nr 926.pdf

 

 

Wersja XML