Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miasto Krnow przygotowuje przewodnik turystyczny

 

Przewodnik turystyczny po Krnowie

Niezbędnym środkiem do zapoznania się z historią, zabytkami i atrakcjami każdego miasta jest przewodnik. Czy to w osobie pracownika turystycznego centrum informacyjnego, broszury albo w ostatnim czasie bardziej dostępnych aplikacji do telefonów komórkowych. Turyści, którzy zwiedzają Krnów i chcą bliżej poznać miasto nie mają dużego wyboru. W obecnym sezonie jednak te nieliczne możliwości poszerzone zostaną o przewodnika mobilnego, którego najbardziej docenią właściciele telefonów i tabletów z systemem operacyjnym Android i iOS.

„Ciągle nam jednak brakuje klasycznego, drukowanego przewodnika. Kiedy zwiedzający zainteresowani są materiałami drukowanymi, możemy im w chwili obecnej zaoferować w centrum informacji najróżniejsze, szczegółowe publikacje, ale nie jedną, zawierającą wszystko, broszurę. To się jednak zmieni. W tym roku opublikujemy drukowany przewodnik, którego brak było w Krnowie przez wiele lat. Turystom zaoferujemy więcej informacji i możliwość poznania Krnowa. Oprowadzimy ich po czterech tematycznych trasach, które pokazywać będą: wieże, architekturę kościelną, nowoczesną architekturę, parki i przyrodę. A, jako że duża ilość turystów zagranicznych przyjeżdża do Krnowa z sąsiedniej Polski, powstanie przewodnik w języku czeskim i polskim,“ podała Eva Marková z wydziału szkolnictwa, kultury i sportu.

Przy powstającym przewodniku współpracować będzie Miasto Krnów z partnerami polskimi, z Głubczycami i Prudnikiem, w ramach wspólnego projektu pod nazwą: „Czesko-polski przewodnik turystyczny po Krnowie“. Projekt finansowo wspiera Unia Europejska za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. Dotacja z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej stanowić będzie osiemdziesiąt pięć procent z ogólnych wydatków, które obliczone są na sumę 250 tysięcy koron. „Spotkanie wstępne z naszymi partnerami już się odbyło. Opracowany został plan czasowy, podzielone zostały zadania i kompetencje. Teraz jest kolej na przygotowanie tekstów i zebranie materiałów fotograficznych. Przewidujemy, że przewodnik przygotowany zostanie w pierwszej połowie bieżącego roku. Wydruk przewodnika w ilości 3000 sztuk, w wersji czeskiej i takiej samej ilości w języku polskim, uzupełni wydruk prostej mapy czesko-polskiej z turystycznymi mapami tematycznymi. Odbędą się też cztery wspólne wizyty studyjne w Krnowie, w których uczestniczyć będą zainteresowani z Krnowa, Głubczyc i Prudnika,“ uzupełniła Eva Marková.

 

Brak opisu obrazka

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML