Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dla mieszkańców

 


48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
Tel. +4877 4066200-02
Fax +4877 4066228
e-mail: 
NIP 755-19-11-362
REGON 531413188
Konto Bankowe: 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
Bank Spółdzielczy w Prudniku

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek - piątek: 7.15-15.15

Burmistrz oraz Zastępca Burmistrza przyjmują interesantów w siedzibie Urzędu Miejskiego w każdy poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 15.30.

Szczegółowe dane teleadresowe poszczególnych wydziałów Urzędu znajdą Państwo klikając na link poniżej.


48-200 Prudnik, ul. Rynek 1 (Ratusz)
Tel. +4877 4066245
Fax +4877 4362821
e-mail: 

 

Poniżej znajdują się linki do kart usług poszczególnych wydziałów Urzędu, dzięki którym mogą Państwo pobrać niezbędne do załatwienia sprawy dokumenty a także zapoznać się z procedurą jej realizacji.

 

KARTY USŁUG

Urząd Stanu Cywilnego

Wydział Finansowo-Budżetowy

Wydział Organizacyjny

Referat Spraw Obywatelskich i Społecznych

Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej

 

 • INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH

  W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do: 
  Data publikacji: 13-04-2012 08:42
Wersja XML