Kontrast:
Rozmiar czcionki:
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1-5 - Menu
Menu sprawy urzędowe
Menu kultura i sport
Menu dla turysty
Menu przedsiębiorczosc
Menu redakcyjne Biuletynu Informacji Publicznej w Prudniku
Menu informacyjne Biuletynu Informacji Publicznej w Prudniku

Aktualności i wydarzenia

UWAGA NA MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA HURAGANOWYCH WIATRÓW

Na podstawie informacji OR.5535.282.2016 z dnia 01.12. 2016r. otrzymanej z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazuję:

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 59


Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/stopień zagrożenia : Silny wiatr/1
Obszar: województwo opolskie
Ważność (cz. urz.) : od godz. 19:00 dnia 01.12.2016 do godz. 11:00 dnia 02.12.2016
Przebieg : Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45
km/h, z porywami do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Nad ranem
prawdopodobieństwo 30% pojedynczych porywów do 100 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Elżbieta Wojtczak-Gaglik
Godzina i data wydania godz. 12:08 dnia 01.12.2016
O zaistniałych zdarzeniach i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować Gminne
Centrum Reagowania i Porządku Publicznego w Prudniku na numery telefonów - w dni
powszednie: 077 4066233 ; 4066235 ; fax 4066214 ; e-mail: gcr@prudnik.pl ;
- po godz.15.15 w dni powszednie, soboty, niedziele i święta na nr telefonu : 781 761
132 ; 781 761 120 ; Powiatowe CZK - numer telefonu: 077 4381721, 077 4381722, 077
4381723, 077 4368772 oraz faksu 077 4381701, e-mail: zk@powiatprudnicki.pl, po
godzinie 15.30 w dni powszednie, soboty, niedziele i święta na nr telefonu 077
4380530 i nr faxu 077 4380540.
Na podstawie komunikatu
PCZK Prudnik
Naczelnik GCRiPP
w Prudniku
mgr Mirosław Banaś

PDFKomunikat Komendanta WKU w K-Koźlu.pdfKamera-symbol.jpeg    

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Prudniku na żywo nie
odbędzie się z powodu problemów technicznych.
Nagranie sesji zostanie udostępnione w późniejszym
terminie.

XXXIII Sesja RM odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 r. godz. 10:00
Archiwalne nagrania znajdziesz na stronie Archiwalne nagrania obrad Rady Miejskiej
w Prudniku.


 

 • Gmina Prudnik przystępuje do realizacji kolejnego projektu ze środków Unii Europejskiej

  W dniu dzisiejszym w Prudnickim Ośrodku Kultury Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła przekazał Burmistrzowi Prudnika Franciszkowi Fejdychowi umowę o dofinansowanie projektu,  który wybrany został przez Zarząd Województwa Opolskiego do dofinansowania w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków w ramach działania 5.3.2. „Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
  Data publikacji: 02-12-2016 14:46
 • Muzeum Ziemi Prudnickiej

  sss.jpeg
  Data publikacji: 28-11-2016 09:54
 • Jarmark Bożonarodzeniowy

  PLAKAT Jarmark Bożonarodzeniowy-1.jpeg
  Data publikacji: 24-11-2016 09:15
 • II Targi Senioralne Opole

  Zapraszamy na II Targi Senioralne Opole Senior Expo, które odbędą się 29 listopada 2016 r. w godz. 10:00-17:00 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Wystawcy przygotowali dla uczestników atrakcyjną ofertę produktów i usług dedykowanych grupie wiekowej 55+. Zwiedzający będą mogli zasięgnąć praktycznych porad pracowników ZUS i Narodowego Funduszu Zdrowia. Wstęp na targi jest bezpłatny a dla uczestników grup zorganizowanych przewiduje sie poczęstunek. Grupy seniorów można zgłaszać pocztą elektroniczną: exposenior@kjlewada.pl oraz telefonicznie 77 4875417 - Agnieszka Zwierkowska 664 906 069 - Virginia Buława-Dziarmaga.
  Data publikacji: 23-11-2016 08:00
 • Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+

  KOMUNIKAT1_01.jpeg KOMUNIKAT2_01.jpeg
  Data publikacji: 17-11-2016 14:21
 • Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY

  FLORIANY_Partnerzy_01.jpeg
  Data publikacji: 17-11-2016 09:19
 • Ogłoszenia o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Data publikacji: 31-10-2016 07:31
 • Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

  plakat prudnik 09 11_01.jpeg
  Data publikacji: 28-10-2016 13:33
 • Kampania edukacyjna

  Informacja dla osób fizycznych palących drewnem w piecach drzewnych oraz w kominkach „Jak palić drewnem żeby nie robić dymu” http://nierobdymu.com/
  Data publikacji: 26-10-2016 12:24
 • Akcja Zima 2016-2017

  W dniu 20.10.2016r. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego zorganizował naradę poświęconą koordynacji wspólnych działań : gminy zarządców dróg przebiegających przez teren miasta i gminy Prudnik (Starostwo Powiatowe w Prudniku – Wydział Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Nysie ) oraz administratorów nieruchomości leżących przy ciągach drogowych (Zarząd Budynków Komunalnych, Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – administrator wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielnia Mieszkaniowa) Policji mającą na celu wypracowanie planu wspólnego działania w łagodzeniu skutków zimy. Zarządcy i administratorzy przedstawili plany zimowego utrzymania dróg i chodników będących w ich władaniu . Wzorem lat ubiegłych, ulice na terenie miasta, należące do gminy jak i powiatu zostały podzielone na strefy odśnieżania o określonych godzinach prowadzenia prac związanych z łagodzeniem skutków zimy na nawierzchniach ulic i chodników tak by zapewnić mieszkańcom bezpieczne przemieszczanie się do pracy i szkół . Drogi Krajowe przebiegające przez miasto, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, Rejon w Nysie, utrzymywał będzie zgodnie z wytycznymi w II standardzie zimowego utrzymania w imieniu, której prace prowadzić będzie firma wyłoniona w przetargu tj. konsorcjum firm EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek z Gogolina oraz Usługi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opitek z siedzibą w Chełmie Śląskim. HOUT Jan Salamon, Szybowice 293, 48-200 Prudnik będzie wykonawcą zimowego utrzymania dróg powiatowych w Prudniku do końca 2017r. Na terenie miasta ulice gminne utrzymywać będzie Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Prudniku, ul. Przemysłowa 1 Wszyscy uczestnicy narady uzgodnili, iż działania związane z łagodzeniem skutków zimy prowadzone będą na bieżąco i w sposób skoordynowany . Informujemy ponadto, że w instytucjach oraz firmach odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzenie „akcji zima” wyznaczono osoby koordynujące prace w zakresie spraw będących w kompetencji niżej wymienionych jednostek wraz z numerami telefonów kontaktowych: Gmina Prudnik  - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Prudniku : tel.:77 4066215, 77 4066212 - Straż Miejska w Prudniku tel.:77 4066242 - Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Prudniku – jednostka świadcząca usługi w zakresie utrzymania zimowego dróg gminnych w godzinach 700 do 1500 tel. 77 4363265 wew. 42, 77 4363881, 77 4363463, tel. komórkowy 602 758 493, 602 758 465 - całodobowo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, Rejon w Nysie: tel.: 77 435 54 06 , 77 433 24 78, 77 433 23 97, 77 435 51 18, 77 436 15 61 Starostwo Powiatowe w Prudniku Od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu tel. 77 438 17 47, 77 438 17 51, W dni wolne od pracy (w tym święta) oraz po godzinach pracy urzędu tel. 77 436 88 97, tel. kom 666 012 189 Zarząd Budynków Komunalnych oraz Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego tel. : 77 406 86 50, 77 406 83 53, 77 436 38 84, 77 436 23 10, 512 233 021, 500 170 084, 606 647 563, 606 647 573 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prudniku : tel.: 664 194 825, 600 976 821, 796 740 336 Strefa Płatnego Parkowania: tel.: 77 436 11 44, 501 457 836 W zakresie awarii wodociągowo – kanalizacyjnej : Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku: tel.: 77 436 25 56 ,77 436 36 17 tel.: pogotowie 994 - całą dobę tel.: 603 793 655 tel.:77 436 27 30 W zakresie awarii sieci ciepłowniczej: Zakład Energetyki Cieplnej w Prudniku : Dyspozytor dyżurny tel.: 77 436 33 11, 77 436 30 25
  Data publikacji: 25-10-2016 09:52

Urząd Miejski w Prudniku
ul. Kościuszki 3
48-200 Prudnik
tel. 77 40 66 200-202
fax 77 40 66 228
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 4609403
w tym miesiącu: 17463
dzisiaj: 2503