Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na rok 2022: Obsługa organizacyjna Prudnickiej Rady Seniorów

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na rok 2022 pn.: „Obsługa organizacyjna Prudnickiej Rady Seniorów”, zawiadamiam o wyborze oferty realizacji zadania publicznego:

Oferta nr 1: Stowarzyszenie Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia”, z siedzibą 48-200 Prudnik, pl. Wolności 6/6.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 5 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do dnia 20.12.2022 r.

Łączna ilość ofert, które wpłynęły w terminie – 1 oferta.

                                                                                                                                              ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                                                                                       Jarosław Szóstka

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.pdf
 

Wersja XML