Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze ofert w konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

 

Informacja o wyborze ofert

            W wyniku konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wybrano następujące oferty:

Zadanie nr 1 - Sport w środowisku wiejskim dzieci i młodzieży – kwota dotacji: 15 000,00 zł.

Oferta złożona przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2022 r.

Zadanie nr 2 – Piłka nożna w środowisku miejskim dzieci i młodzieży – kwota dotacji: 39 000,00 zł.

Oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy Pogoń Prudnik z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Kolejowa 7. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2022 r.

Zadanie nr 3 – Koszykówka dzieci i młodzieży – kwota dotacji:  30 000,00 zł.

Oferta złożona przez – Międzyszkolny Klub Sportowy „SMYK”, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Rynek 1. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2022 r.

Zadanie nr 4 – Sporty walki, gry umysłowe i lekka atletyka dzieci i młodzieży – kwota dotacji:

28 000,00 zł. Oferta złożona przez – Ludowy Klub Sportowy „ZARZEWIE” w Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Tkacka 1. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2022r.

Zadanie nr 5 - Łucznictwo dzieci i młodzieży– kwota dotacji: 25 000,00 zł.

Oferta złożona przez – Klub Sportowy „OBUWNIK”, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Łucznicza 1.

Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2022 r.

Zadanie nr 6 – Piłka nożna dzieci i młodzieży – kwota dotacji: 13 000,00 zł.

Oferta złożona przez – Uczniowski Klub Sportowy „Orlik Prudnik”, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Parkowa 4. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2022 r.

 

W niniejszym konkursie ofert odrzucono jedną ofertę złożoną przez Klub Sportowy „Pogoń”, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Kolejowa 26, na zadanie nr 3: Koszykówka dzieci i młodzieży.

Uzasadnienie: W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1956 z późn. zm.), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego. Oferta Klubu Sportowego „Pogoń” nie spełnia powyższych wymagań.

 

                                                                                                                                       BURMISTRZ PRUDNIKA

                                                                                                                                                        Grzegorz Zawiślak

PDFInformacja o wyborze ofert.pdf (61,73KB)
 

Wersja XML