Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rewitalizacja Infrastruktury Śródmieścia Prudnika - etap I ulice: Tkacka, Sobieskiego, Batorego

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Rewitalizacja Infrastruktury Śródmieścia Prudnika - etap I ulice: Tkacka, Sobieskiego, Batorego 
 

Dofinansowane ze środków Unii Europejskiej      

 

       Projekt dotyczy 3 ulic śródmieścia i swoim zakresem będzie kontynuacją zrealizowanych już (w 100% ze środków Gminy Prudnik) następ. działań:

 1. Remontów budynków w śródmieściu (nakłady: 4,1 mln zł)
 2. Kompleksowej modernizacji Rynku (nawierzchnie dróg, parkingów i chodników, oświetlenia, barokowych rzeźb i kamienic pierzei rynkowej) oraz remont centralnego budynku śródmieścia - Ratusza. Urząd Miejski w Prudniku został laureatem konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany", za wzorowo przeprowadzony w oparciu o badania naukowe remont ratusza, przywracający dawną świetność zabytku oraz za rewaloryzację przestrzeni urbanistyczno - architektonicznej Rynku (nakłady: 2,3 mln zł)
 3. Przywróceniu brukowych nawierzchni, stylizowanego oświetlenia, przebudowie zieleni na ul. Piastowskiej, Pl. Zamkowym i Pl. Wolności dla celów rekreacyjnych (nakłady: 0,53 mln zł)
 4. Kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego. W 2000 r. Gmina Prudnik otrzymałatytuł Najlepiej Oświetlonej Gminy w Polsce.

       Przedmiotem inwestycji jest modernizacja nawierzchni jezdni, chodników, infrastruktury towarzyszącej (sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej) i budowa oświetlenia ulic: Tkackiej, Sobieskiego i Batorego zlokalizowanych w centrum miasta.

       Produktami niniejszego projektu będą zmodernizowane ulice o następujących parametrach:
 

ul. Tkacka:

Stan na dzień 01.06.2005 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Stan na dzień 17.06.2005 r.
Wymiana sieci wodociągowej i ciepłowniczej

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka


Stan na dzień 05.07.2005 r.
Wymiana nawierzchni parkingowej

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Stan na dzień 13.07.2005 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Stan na dzień 28.07.2005 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Stan na dzień 08.08.2005 r.

Brak opisu obrazka

Stan na dzień 26.08.2005 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Stan na dzień 12.09.2005 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Stan na dzień 30.09.2005 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Stan na dzień 20.04.2006 r.

Brak opisu obrazka  

ul. Sobieskiego:

Stan na dzień 01.06.2005 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Stan na dzień 28.07.2005 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Stan na dzień 08.08.2005 r.

Brak opisu obrazka

Stan na dzień 12.09.2005 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Stan na dzień 30.09.2005 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Stan na dzień 20.04.2006 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Stan na dzień 11.06.2006 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Stan na dzień 10.07.2006 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

ul. Batorego:

Stan na dzień 01.06.2005 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Stan na dzień 20.04.2006 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Stan na dzień 11.06.2006 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Stan na dzień 10.07.2006 r.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Całkowita długość/powierzchnia 3 ulic objętych projektem wynosi 282,61 m/3 572,82 m2.

      W związku z tym, iż przedmiotowe ulice zlokalizowane są w zabytkowej części miasta oraz znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ulic wyremontowanych w 2002 r. zaproponowano jako nawierzchnię kostkę kamienną (z odzysku, a w razie niewystarczającej ilości materiału z odzysku, nową) w kolorze szarym o wymiarach 15x17 cm (starobruk). Nawierzchnia chodników zostanie wykonana z kostki betonowej kwadratowej o wymiarach 20x20 cm.

      Projekt uwzględnia ponadto interesy osób niepełnosprawnych, umożliwiając im poprzez zastosowanie rozwiązania technicznego sprawniejsze poruszanie się po modernizowanych ulicach.Nowoprojektowany parking dla samochodów osobowych będzie wyposażony w dwa miejsca postojowe z przeznaczeniem tylko dla osób niepełnosprawnych.

     Przyjęcie tych samych rozwiązań technicznych co zrewitalizowany obszar Rynku wpłynie na przywrócenie terenom zdegradowanym utraconych funkcji społeczno-gospodarczych, zwiększenie atrakcyjności gospodarczej (turystycznej) i inwestycyjnej miasta Prudnika i pozwoli na stworzenie niepowtarzalnego klimatu remontowanych ulic nawiązujacego do początku minionego stulecia.

     Realizacja projektu wpłynie ponadto na poprawę stanu środowiska w wyniku polepszenia odbioru wód opadowych do kanalizacji poprzez nadanie odpowiednich spadków, wykonanie cieków przykrawężnikowych oraz zamontowanie całkiem nowych wpustów z osadnikami, wymaganych separatorów i studni rewizyjnych.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

http://www.zporr.gov.pl
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
http://www.europa.eu.int
http://www.europa.delpol.pl

 

Wersja XML