Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rewitalizacja Infrastruktury Śródmieścia Prudnika - etap I ulice: Tkacka, Sobieskiego, Batorego

ZPORR.jpeg eu2.gif

Rewitalizacja Infrastruktury Śródmieścia Prudnika - etap I ulice: Tkacka, Sobieskiego, Batorego 
 

Dofinansowane ze środków Unii Europejskiej      

 

       Projekt dotyczy 3 ulic śródmieścia i swoim zakresem będzie kontynuacją zrealizowanych już (w 100% ze środków Gminy Prudnik) następ. działań:

 1. Remontów budynków w śródmieściu (nakłady: 4,1 mln zł)
 2. Kompleksowej modernizacji Rynku (nawierzchnie dróg, parkingów i chodników, oświetlenia, barokowych rzeźb i kamienic pierzei rynkowej) oraz remont centralnego budynku śródmieścia - Ratusza. Urząd Miejski w Prudniku został laureatem konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków "Zabytek Zadbany", za wzorowo przeprowadzony w oparciu o badania naukowe remont ratusza, przywracający dawną świetność zabytku oraz za rewaloryzację przestrzeni urbanistyczno - architektonicznej Rynku (nakłady: 2,3 mln zł)
 3. Przywróceniu brukowych nawierzchni, stylizowanego oświetlenia, przebudowie zieleni na ul. Piastowskiej, Pl. Zamkowym i Pl. Wolności dla celów rekreacyjnych (nakłady: 0,53 mln zł)
 4. Kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego. W 2000 r. Gmina Prudnik otrzymałatytuł Najlepiej Oświetlonej Gminy w Polsce.

       Przedmiotem inwestycji jest modernizacja nawierzchni jezdni, chodników, infrastruktury towarzyszącej (sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej) i budowa oświetlenia ulic: Tkackiej, Sobieskiego i Batorego zlokalizowanych w centrum miasta.

       Produktami niniejszego projektu będą zmodernizowane ulice o następujących parametrach:
 

ul. Tkacka:

Stan na dzień 01.06.2005 r.

HPIM3142.jpeg HPIM3143.jpeg HPIM3144.jpeg

Stan na dzień 17.06.2005 r.
Wymiana sieci wodociągowej i ciepłowniczej

HPIM3147.jpeg HPIM3148.jpeg HPIM3151.jpeg


Stan na dzień 05.07.2005 r.
Wymiana nawierzchni parkingowej

HPIM3182a.jpeg HPIM3183a.jpeg HPIM3184a.jpeg

Stan na dzień 13.07.2005 r.

HPIM3208.jpeg HPIM3215.jpeg HPIM3219.jpeg

Stan na dzień 28.07.2005 r.

HPIM3422.jpeg HPIM3425.jpeg

Stan na dzień 08.08.2005 r.

HPIM3539.jpeg

Stan na dzień 26.08.2005 r.

HPIM3723.jpeg HPIM3722.jpeg

Stan na dzień 12.09.2005 r.

HPIM3924.jpeg HPIM3925.jpeg HPIM3926.jpeg

Stan na dzień 30.09.2005 r.

HPIM4143.jpeg HPIM4144.jpeg

Stan na dzień 20.04.2006 r.

HPIM5017.jpeg  

ul. Sobieskiego:

Stan na dzień 01.06.2005 r.

HPIM3132.jpeg HPIM3136.jpeg

Stan na dzień 28.07.2005 r.

HPIM3430.jpeg HPIM3421.jpeg

Stan na dzień 08.08.2005 r.

HPIM3536.jpeg

Stan na dzień 12.09.2005 r.

HPIM3927.jpeg HPIM3928.jpeg HPIM3929.jpeg

Stan na dzień 30.09.2005 r.

HPIM4139.jpeg HPIM4141.jpeg

Stan na dzień 20.04.2006 r.

HPIM4999.jpeg HPIM5002.jpeg HPIM5004.jpeg

Stan na dzień 11.06.2006 r.

HPIM5526.jpeg HPIM5528.jpeg HPIM5531.jpeg

Stan na dzień 10.07.2006 r.

HPIM5630.jpeg HPIM5626.jpeg

ul. Batorego:

Stan na dzień 01.06.2005 r.

HPIM3139.jpeg HPIM3138.jpeg

Stan na dzień 20.04.2006 r.

HPIM5008.jpeg HPIM5010.jpeg

Stan na dzień 11.06.2006 r.

HPIM5530.jpeg HPIM5532.jpeg

Stan na dzień 10.07.2006 r.

HPIM5631.jpeg HPIM5633.jpeg

Całkowita długość/powierzchnia 3 ulic objętych projektem wynosi 282,61 m/3 572,82 m2.

      W związku z tym, iż przedmiotowe ulice zlokalizowane są w zabytkowej części miasta oraz znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ulic wyremontowanych w 2002 r. zaproponowano jako nawierzchnię kostkę kamienną (z odzysku, a w razie niewystarczającej ilości materiału z odzysku, nową) w kolorze szarym o wymiarach 15x17 cm (starobruk). Nawierzchnia chodników zostanie wykonana z kostki betonowej kwadratowej o wymiarach 20x20 cm.

      Projekt uwzględnia ponadto interesy osób niepełnosprawnych, umożliwiając im poprzez zastosowanie rozwiązania technicznego sprawniejsze poruszanie się po modernizowanych ulicach.Nowoprojektowany parking dla samochodów osobowych będzie wyposażony w dwa miejsca postojowe z przeznaczeniem tylko dla osób niepełnosprawnych.

     Przyjęcie tych samych rozwiązań technicznych co zrewitalizowany obszar Rynku wpłynie na przywrócenie terenom zdegradowanym utraconych funkcji społeczno-gospodarczych, zwiększenie atrakcyjności gospodarczej (turystycznej) i inwestycyjnej miasta Prudnika i pozwoli na stworzenie niepowtarzalnego klimatu remontowanych ulic nawiązujacego do początku minionego stulecia.

     Realizacja projektu wpłynie ponadto na poprawę stanu środowiska w wyniku polepszenia odbioru wód opadowych do kanalizacji poprzez nadanie odpowiednich spadków, wykonanie cieków przykrawężnikowych oraz zamontowanie całkiem nowych wpustów z osadnikami, wymaganych separatorów i studni rewizyjnych.

tablica.jpeg

tablica informacyjna.jpeg

HPIM6009.jpeg

http://www.zporr.gov.pl
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
http://www.europa.eu.int
http://www.europa.delpol.pl

 

Wersja XML