Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Remont dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Staszica w Prudniku

 

Brak opisu obrazka

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

Remont dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Staszica w Prudniku

Wartość dofinansowania: 1 284 915,06 zł

Całkowita wartość zadania: 1 606 143,82 zł

Opis projektu:

Projekt obejmuje remont dróg gminnych  ul. Szkolnej i ul Staszica w Prudniku
o długości 758 mb w zakresie obejmującym wykonanie:

Celem projektu jest podniesienie parametrów technicznych drogi, poprawa warunków jazdy, komfort komunikacji i bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Wersja XML