Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nauka języka polskiego dla obywateli Ukrainy

NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO DLA OBYWATELI UKRAINY

Zapraszamy obywateli Ukrainy przebywających na terenie gminy Prudnik na darmowe lekcje języka polskiego. Zadeklarujcie taką chęć osobiście w Urzędzie Miejskim w Prudniku lub poprzez adres mailowy: um@prudnik.pl

Lekcje odbywałby się w Prudnickim Ośrodku Kultury w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 16:00 do 18:00.

Start projektu uzależniony jest od liczby chętnych.

-

Szukamy też wolontariuszy z doświadczeniem pedagogicznym i znajomością choćby w niewielkim stopniu języka ukraińskiego do przeprowadzania zajęć. Zgłoszenia można przesyłać na adres: um@prudnik.pl

ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

Запрошуємо громадян України, які перебувають у гміні Прудник, на безкоштовні уроки польської мови. Заявляйте про таке бажання особисто в міському управлінні м. Прудник або за адресою електронної пошти: um@prudnik.pl

Заняття відбуватимуться в Центрі культури «Прудник» щовівторка та щочетверга з 16:00 до 18:00.

Старт проєкт залежить від кількості претендентів.

 

 

Wersja XML