Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Wszystko jest, tylko ludzi nie ma" - promocja książki

Staraniem Stowarzyszenia „Odnowa Wsi Biedrzychowice” oraz Muzeum Ziemi Prudnickiej została wydana książka pt. „Wszystko jest, tylko ludzi nie ma. Przesiedlenia w latach 1945-1947 we wspomnieniach mieszkańców Ziemi Prudnickiej” autorstwa Wojciecha Dominiaka, Sebastiana Mikulca i Janusza Stolarczyka. Wczoraj w sali kinowej Kina "Diana" w Prudniku odbyła się jej promocja. 

Książka została wydana w ramach zadania publicznego „Wspomnienia. Ziemia Prudnicka w latach 1945-1947”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Prof. dr hab. Danuta Kisielewicz w recenzji wydawniczej w następujących słowach oddaje ideę przygotowanej publikacji:

„Przekazane ustnie, a następnie spisane relacje oraz napisane wspomnienia ukazują historię przesiedleńców  —  zarówno z ziemi utraconej, jak i nowej małej ojczyzny, w której przyszło im żyć. Przywołują pamięć o tych, którzy stracili życie, pokazują, w jaki sposób ich podobne doświadczenia życiowe wpłynęły na kształtowanie współczesnego krajobrazu kulturowego powiatu prudnickiego.
Zamieszczone w opracowaniu relacje są cennym materiałem poznawczym. Przedstawione w nich wydarzenia są opowiadane z perspektywy dziecka, widziane oczyma dziecka, niektóre znane im z opowiadań najbliższych. Być może niektóre z nich mogą zawierać pewien rodzaj subiektywizmu, czy też może zniekształceń pewnych faktów przez emocjonalne podejście do opowiadanych zdarzeń, to jednak (po skonfrontowaniu z materiałami źródłami, czy też literaturą wspomnieniową bądź naukową), stanowią cenne źródło wiedzy historycznej  i społecznej.
Patrząc ze współczesnej perspektywy na słowa zawarte w relacjach zamieszczonych w opracowaniu, uświadamiamy sobie, że ludzkie cierpienia, doświadczane przez okrucieństwo wojny, dotykały wszystkich, nie tylko ludność państwa walczącego z agresorem, lecz także ludność państwa, które wojnę wywołało. Wojna jest tragedią nie tyko jednego narodu, lecz wielu. Cierpienia nie da się wartościować. Wspólne doświadczenia zbliżały ludzi, którzy potrafili sobie pomagać, żyć w zgodzie, cieszyć się pokojem i dbać o niego jak o własne życie. Opowiedziane historie uczą pokory i szacunku wobec ludzkich doświadczeń.”

Podczas spotkania Dyrektor Wojciech Dominiak oficjalnie ogłosił, że pozostaje na swojej funkcji tylko do końca lutego, by od 1 marca rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu zawodowym i zostać Dyrektorem Muzeum im. O. Emila Drobnego w Rybniku.

/Cytat Prof. dr hab. Danuta Kisielewicz z zasobów Muzeum Ziemi Prudnickiej/

 

 

 

Wersja XML