Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja z rozbudową Centrum Sportowego w Niemysłowicach

 

MODERNIZACJA Z ROZBUDOWĄ CENTRUM SPORTOWEGO W NIEMYSŁOWICACH

Celem mniejszego projektu jest zwiększenie dostępu do możliwości czynnej aktywności, uprawiania sportu przez społeczność lokalną sołectwa Niemysłowice. Realizacji tego celu służyć będzie modernizacja - centralnie położonego, obok przystanku autobusowego - budynku byłej hali sportowej zlikwidowanej Szkoły Podstawowej.

Niniejszy projekt zakłada, iż w wyniku jego realizacji powstałe Centrum Sportowe służyć będzie mieszkańcom wsi jako: sala sportowa, zaplecze dla istniejących jak i projektowanych boisk, miejsce organizacji konferencji, zebrań wiejskich, dyskotek i przyjęć okolicznościowych do 100 osób.

Centralnym i najważniejszym pomieszczeniem zmodernizowanego obiektu będzie główna sala z zapleczem kuchennym.

Otoczenie Centrum Sportowego zostanie zaaranżowane na teren rekreacyjne - sportowy z zapleczem parkingowym . Teren bezpośrednio przylegający do strefy wejściowej obiektu stanowić będzie uzupełnienie przestrzeni obiektu w trakcie organizowanych dorocznych imprez (np dożynki). Zmodernizowany budynek będzie również w pełni umożliwiał korzystanie z niego przez osoby niepełnosprawne (pochylnia przy wejściu do budynku, toaleta dla niepełnosprawnych). W swoim zakresie rzeczowym projekt przewiduje:

Oddziaływanie projektu wyrażać się będzie poprzez wzrost aktywności fizycznej osób korzystających ze zmodernizowanej na wysokim poziomie infrastruktury sportowej, a tym samym będzie miało korzystny wpływ na ich zdrowie.
Centrum Sportowe w Niemysłowicach poprzez spełnianie innych funkcji niż sportowe umożliwi zwiększenie udziału mieszkańców w życiu kulturalnym wsi, pozwoli na ich większą integrację oraz zapewni warunki do rozwoju samorządności mieszkańców.

Wartość całkowita projektu: 759 971,81 zł
Dofinansowane ze środków UE: 450 000,00 zł

http://www.minrol.gov.pl
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
http://www.europa.eu.int

Wersja XML