Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek osłonowy

Szanowni Państwo,

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Jest to realne wsparcie dla obywateli, na które przeznaczamy ponad 4 mld zł. Wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. 2022 r. poz. 1) samorządy realizują zadania związane z przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku osłonowego mieszkańcom. Na obsługę zadania samorządy gminne otrzymają 2% wartości wypłaconej kwoty dodatków osłonowych w swojej gminie.

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w swojej gminie w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 r.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

W załączeniu przekazuję, zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem, wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska www.gov.pl/klimat/dodatek-oslonowy znajdują się:

·       wzór wniosku wraz z instrukcją wypełnienia,

·       materiały informacyjne

·       informacja o infolinii dla gmin, którą uruchamiamy 4 stycznia br.

Bardzo zależy nam na dotarciu z tą informacją do jak największej liczby obywateli, w szczególności tych najbardziej potrzebujących, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o wdrożenie dodatku osłonowego dla mieszkańców Państwa gminy, a także o szerokie poinformowanie o tym swoich mieszkańców.

Anna Moskwa

Minister Klimatu i Środowiska

Wersja XML