Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcja zima 2021-2022

W dniu 09.11.2021r. Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego zorganizował naradę poświęconą koordynacji wspólnych działań :

(Starostwo Powiatowe w Prudniku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Nysie )

oraz

W związku z powyższym informujemy, że w instytucjach oraz firmach odpowiedzialnych za sprawne przeprowadzenie „akcji zima” wyznaczono osoby koordynujące prace w zakresie spraw będących w kompetencji niżej wymienionych jednostek wraz z numerami telefonów kontaktowych:

 

Gmina Prudnik

 - Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska

i Rolnictwa w Prudniku :

tel.:77 4066278, 77 4066212

 

- Straż Miejska w Prudniku

tel.:77 4066242

 

- Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Prudniku – jednostka świadcząca usługi w zakresie utrzymania zimowego dróg gminnych

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu, Rejon w Nysie:

tel.: 77 437 64 37 , 77 456 50 58, 77 433 24 78, 77 436 15 61, 77 48 333 67572 285 537, 600 960 933, 608 073 487, 606 380 737, 538 308 724, 606 336 012

 

Starostwo Powiatowe w Prudniku

 

Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

tel. : 77 406 86 50, 77 406 83 53, 512 233 021, 500 170 084,                

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Prudniku :

tel.: 664 194 825, 796 740 336, 517 830 282

 

Strefa Płatnego Parkowania – ZUK Prudnik:

tel.: 604 106 908

 

W zakresie awarii wodociągowo – kanalizacyjnej :

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku:

tel.: 77 436 36 17

tel.: pogotowie 994 - całą dobę

tel.:77 436 27 30

 

W zakresie awarii sieci ciepłowniczej:

 

Zakład Energetyki Cieplnej w Prudniku :

Dyspozytor dyżurny tel.: 77 436 33 11, 77 436 30 25, 602 322 791

e-mail:

 

                                                                                              Burmistrz Prudnika

                                                                                              Grzegorz Zawiślak

Wersja XML