Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Kopernika

flaga polski.png

W związku z ogłoszeniem przez Wojewodę Opolskiego - zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122) - naboru na rok 2021 wniosków w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych Gmina Prudnik złożyła w miesiącu kwietniu 2021 r. wniosek dotyczący przebudowy dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Kopernika.

Gmina Prudnik w ramach ogłoszonego naboru wniosków otrzymała środki z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg co pozwoli na realizację ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu pieszych inwestycji.

Dzięki przyznanym środkom będziemy mogli zrealizować zadanie pn. :

 

„Przebudowa dwóch przejść dla pieszych ul. Piastowskiej w Prudniku w obrębie skrzyżowania z ul. Kopernika.”

 

Wartość dofinansowania – 79 900,80

Całkowita wartość zadania – 99 876,00 zł

 

Opis projektu

Zakres rzeczowy projektu obejmować będzie:

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Zadanie Gminy Prudnik jest dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, będącego państwowym funduszem celowym.

 

 

Wersja XML