Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ulicy Grottgera w Prudniku

Brak opisu obrazka

ZADANIE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

Przebudowa ulicy Grottgera w Prudniku

Wartość dofinansowania: 392 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 490 000,00 zł

 

Opis projektu:

Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej ul. Grottgera w Prudniku (107389 O)
o długości 193 mb w zakresie obejmującym wykonanie:

Celem projektu jest podniesienie parametrów technicznych drogi, poprawa warunków jazdy, komfort komunikacji i bezpieczeństwa uczestników ruchu.

Wersja XML