Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Prudnik z dofinansowaniem na wymianę źródeł ciepła

Gmina Prudnik pozyskała 691 731,83 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na wymianę źródeł ciepła w ramach działania 5.5 "Ochrona powietrza". 

 

Łączna kwota projektów: 1 432 442,21 zł

Kwota dotacji: 691 731,83 zł

Ilość gospodarstw objętych projektami: 79

 

Szczegóły projektów:

1 projekt dotyczy wymiany indywidualnych źródeł ciepła w aż 54 gospodarstwach domowych. Zlokalizowanych w budynkach jednorodzinnych jak i mieszkaniach zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych tak na terenie miasta Prudnika jak i na terenach wiejskich Gminy). Wartość projektu wynosi 726 575,00 zł a Gmina Prudnik aplikowała o jego dofinasowanie w kwocie 247 035,50 zł.

2 projekt związany jest z planowaną likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w 25 lokalach zlokalizowanych w trzech budynkach przy ul. Chrobrego 16, Kołłątaja 19 oraz Traugutta 30 i zakłada przyłączenie wszystkich gospodarstw domowych zlokalizowanych w tychże budynkach do miejskiej sieci cieplnej. Wartość projektu projektu opiewa na wartość 705 867,21 zł a Gmina Prudnik aplikowała o jego dofinansowanie w kwocie 444 696,33 zł.

Wersja XML