Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

UWAGA – nowy obowiązek od 1 lipca 2021r. - złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw!

Od 1 lipca 2021r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego będzie zobowiązany do złożenia deklaracji o posiadanym źródle ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) – Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Deklarację można złożyć:

  1. w formie elektronicznej poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl,
  2. w formie papierowej -  wypełniony dokument można  wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki 3 

Wzór deklaracji w formie papierowej dostępny jest TUTAJ oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prudniku.

 

1_lipca1.png

Wersja XML