Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Organizacje społeczne, gospodarcze i instytucje wyróżnione tytułem Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik

 

MIASTO NORTHEIM

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XIX/272/2000 z dnia 31 maja 2000 r. w uznaniu współpracy między miastami nadała tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Prudnik miastu NORTHEIM (Niemcy)

W dniu 26 marca 1990r. władze Prudnika podpisały porozumienie o współpracy z niemieckim miastem Northeim (Niedersachsen). Do nawiązania partnerskich stosunków doszło dzięki mieszkańcom Northeim oraz jego okolic pochodzących z Ziemi Prudnickiej.

Miasta Prudnik oraz Northeim nawiązały współpracę w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki. Organizowane są wspólne wystawy artystów plastyków, spotkania środowiskowe oraz występy zespołów podczas dni obu miast. Elementem współpracy jest także wymiana młodzieżowa.

Ponadto mieszkańcy niemieckiego miasta pomogli finansowo w remoncie zabytkowej fontanny na prudnickim rynku, udzielili także pomocy po powodzi w 1997r.

Obecnie trwa wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji samorządowej.

 

Herb Northeim


BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUDNIKU

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXV/335/2000 z dnia 30 listopada 2000 r. z okazji 50-lecia powstania Banku Spółdzielczego w Prudniku nadała mu tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Prudnik

Spółdzielnia oszczędnościowo-pożyczkowa w Prudniku została powołana do życia we wrześniu 1950 r. pod nazwą „Gminna Kasa Spółdzielcza w Prudniku”. Liczba członków - założycieli Kasy wynosiła 123 osoby. Rejestracji Kasy dokonano 21 października 1950 roku w Sądzie Okręgowym w Nysie.

Siedziba GKS mieściła się w lokalu przy ul. Kościuszki 3 w Prudniku. Obok macierzystej placówki Spółdzielnia prowadziła działalność poprzez „Stałe Punkty Kasowe” w Moszczance, Rudziczce i Lubrzy.

W roku 1959 uruchomiony został kolejny „Sezonowy Punkt Kasowy” w Dytmarowie. Spółdzielnia obsługą kasową objęła 15 kółek Rolniczych.

Dzisiejsza nazwa spółdzielni – „Bank Spółdzielczy w Prudniku” przyjęta została przez Zebranie Przedstawicieli 12 marca 1967 roku. Na przestrzeni lat liczba członków systematycznie rosła (w 1970 r. – 2347 osób), corocznie osiągano dodatni wynik finansowy i przeznaczono jego część na cele społeczne, np. dofinansowanie Gromadzkich Ośrodków Kultury w Lubrzy i Olszynce, Ludowych Zespołów Sportowych, Funduszu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, szkoły podstawowej w Niemysłowicach, przedszkola w Łące Prudnickiej.

Od 1973 roku, w wyniku zmian w podziale administracyjnym kraju, obszar działania BS w Prudniku obejmował gminę Lubrza oraz miasto i gminę Prudnik. Pod koniec lat 80-tych podjęto decyzję o budowie nowej siedziby. Obecnie Bank Spółdzielczy w Prudniku posiada sześć placówek.

 

Logo Banku Spółdzielczego w Prudniku

Zdjęcie Banku Spółdzielczego


PTTK „SUDETY WSCHODNIE”

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XXXV/270/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku z okazji 50-lecia działalności nadała tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Prudnik oddziałowi PTTK „Sudety Wschodnie” z siedzibą w Prudniku.

Na terenie powiatu prudnickiego powołano do życia dwa koła PTTK - w Prudniku i Głogówku - które były zalążkiem powstałego w roku 1954 Oddziału PTTK w Prudniku.

Rok 1960 był rokiem przełomowym w działalności Oddziału PTTK. Powołano Komisje Turystyki Kwalifikowanej.

W 1967 r. powstaje Klub Górski "Oscypek". Członkowie Klubu byli kierownikami tras na tradycyjnych Jesiennych Opolskich Rajdach Tatrzańskich (JORT) oraz pracowali przy odnawianiu i znakowaniu szlaku turystycznego na naszym terenie.

W późniejszym okresie w działalności PTTK położono główny nacisk na turystykę kwalifikowaną i zdobywanie odznak turystycznych. Do czasu reaktywowania Komisji Turystyki Pieszej przez Elżbietę Zagłobę-Zygler w roku 1973, członkowie Oddziału PTTK uczestniczyli w obcych imprezach, takich jak Rajdy Tatrzańskie, Sudecka Wiosna, Rajd Świętokrzyski itp. Komisja Turystyki Pieszej zmieniła styl i zasady współpracy z młodzieżą.

W okresie zimy organizowano "Wieczory Piosenki Rajdowej", prelekcje krajoznawcze, kuligi.

W strukturach PTTK rozpoczęła działalność Sekcja Kolarska.

Działacze Oddziału PTTK w Prudniku byli wybierani do władz Wojewódzkich PTTK, jak i do Zarządu Głównego PTTK oraz zostali wyróżnieni najwyższymi odznaczeniami zarówno Towarzystwa, jak i państwowymi.


PODOKRĘG ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W PRUDNIKU

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XL/464/2005 z dnia 31sierpnia 2005 roku z okazji 60-lecia działalności nadała tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Prudnik Podokręgowi Związku Piłki Nożnej w Prudniku.

Podokręg Związku Piłki Nożnej powstał w sierpniu 1945 roku. Jest to pierwszy podokręg, który powstał w województwie opolskim po wojnie. Posiada duże zasługi w krzewieniu kultury fizycznej na terenie Ziemi Prudnickiej.


MIEJSKI KLUB SPORTOWY POGOŃ

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr XL/465/2005 z dnia 31sierpnia 2005 roku z okazji 60-lecia działalności nadała tytuł Zasłużonego dla Miasta i Gminy Prudnik Miejskiemu Klubowi Sportowemu Pogoń.

Miejski Klub Sportowy Pogoń powstał w 1945 roku. Posiada duże zasługi w krzewieniu kultury fizycznej w Prudniku. Wychował pokolenia sportowców.


KLASZTOR O.O FRANCISZKANÓW PROWINCJI ŚW. JADWIGI ZAKONU BRACI MNIEJSZYCH W PRUDNIKU LESIE

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr LI /621/2006 z dnia 29 czerwca 2006 roku, za działalność na rzecz popularyzacji myśli Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz podejmowane inicjatywy promujące miasto i gminę Prudnik nadała tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik - Klasztorowi oo. Franciszkanów Prowincji Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych w Prudniku.

Klasztor położony jest na stoku Koziej Góry, na południe od Prudnika. W lutym 1851 przybyli z Westfalii na Śląsk Franciszkanie rozpoczęli budowę Klasztoru, kończąc ją w 1852 roku.

W 1903 roku O. Benedykt Behr zaakceptował pomysł nauczyciela Filipa Roboty i zbudował "Grotę Lurdzką". Skała potrzebna do budowy groty została sprowadzona z Nadrenii, z okolic Ardenach. Z pozostałych kamieni przebudowano 14 stacji Drogi Krzyżowej na wzór groty. 2 października 1918 roku powstał cmentarz klasztorny, zaś w 1921 roku O. Gorgoniusz dobudował w klasztorze drugie piętro. W 1924 r. powstała organistówka.

1 października 1954 r. w klasztorze zjawili się ludzie z UB nakazując w ciągu dwóch godzin opuścić klasztor przez zakonników. Miejsce to od tej chwili komunistyczna służba bezpieczeństwa przeznaczyła na osadzenie Prymasa Polski Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

6 X 1954 r. Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński został przewieziony ze Stoczka do klasztoru zamienionego na "obóz izolacyjny". Dnia 28 X 1955 r., po roku pobytu w Prudniku Lesie, o godz. 6.00 Prymas został przewieziony do kolejnego miejsca odosobnienia - do Komańczy.

Podczas pobytu w Prudniku ks. Prymas kontynuował rozpoczętą już w Stoczku pracę nad rozmyślaniami na temat roku liturgicznego, jak i późniejszymi "Listami do moich kapłanów". Tutaj tez zrodziła się idea Ślubów Jasnogórskich.

Obecnie w Klasztorze znajduje się sala pamięci upamiętniająca to uwięzienie. Po skierowaniu prymasa do Komańczy postanowiono zamienić budynki klasztorne na prewentorium dla dzieci wojskowych. Prace były już zaawansowane, ale wskutek oporu mieszkańców Prudnika postanowiono oddać franciszkanom ich własność. W 1996 roku biskup opolski podniósł kościół do rangi sanktuarium. Obecnie jest to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w Górach Opawskich

26 maja 2001 roku – w Prudniku Lesie odbyły się centralne uroczystości w ramach obchodów Dni Prymasowskich w Polsce.

Sanktuarium Św. Józefa oraz Klasztor oo. Franciszkanów w Prudniku

 

Zdjęcie Sanktuarium św. Józefa


SPÓŁDZIELNIA „PIONIER” ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ

Rada Miejska w Prudniku uchwałą Nr LI/622/06 z dnia 29 czerwca 2006 r. w 55 rocznicę powstania Spółdzielni "PIONIER" Zakładu Pracy Chronionej nadała mu tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik” w uznaniu zasług dla lokalnego rynku pracy oraz rozwoju gospodarczego Gminy Prudnik.

Zdjęcie ulicy Batorego


ORKIESTRA DĘTA Z RUDZICZKI

Rada Miejska w Prudniku Uchwałą Nr XXIX/379/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. z okazji 60-lecia  nadała Orkiestrze Dętej z Rudziczki odznakę honorową "Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik".

 


SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PRUDNIKU

Rada Miejska w Prudniku Uchwałą Nr XXXIII/441/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. nadała Spółdzielni Mieszkaniowej w Prudniku odznakę honorową "Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik" za 50-letni wpływ na rozwój miasta, jego wizerunek oraz poprawę warunków mieszkaniowych.

 

Zdjęcie ulicy Skowrońskiego


ODDZIAŁ ZARZĄDU REGIONU ŚLĄSKA OPOLSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Rada Miejska w Prudniku Uchwałą Nr XXXIII/442/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. nadała Oddziałowi Zarządu Regionu Śląska Opolskiego NSZZ "Solidarność" w Prudniku odznakę honorową "Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik" za postawę członków Związku dzięki, którym możemy się dzisiaj cieszyć wolnością i żyć w suwerennym kraju.

 

Logo NSZZ Solidarność


TYGODNIK PRUDNICKI

Rada Miejska w Prudniku Uchwałą Nr XVI/207/2015 z dnia 22 października 2015 r. nadała Tygodnikowi Prudnickiemu odznakę honorową "Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik" za szczególne zasługi na rzecz mieszkańców Ziemi Prudnickiej w okresie 25 lat istnienia - w tym za krzewienie wiedzy obywatelskiej, postaw patriotycznych oraz tożsamości wspólnoty samorządowej.

 


TURYSTYCZNY KLUB MOTOROWY "ZRYW"

Rada Miejska w Prudniku Uchwałą Nr XXXIII/559/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. nadała Turystycznemu Klubowi Motorowemu "ZRYW" Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego "Sudetów Wschodnich" w Prudniku odznakę honorową "Zasłużony dla Miasta i Gminy Prudnik".


Wersja XML