Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na rok 2021: Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej

 

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Prudnik na rok 2021 pn.: „Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej” wybrano następujące oferty:

1.    Oferta nr 1 – nazwa oferenta: Polski Związek Niewidomych – Okręg Opolski, 45-063 Opole, ul. Kościuszki 25/1.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 4 889,75 zł.
Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.
2.    Oferta nr 2 – nazwa oferenta: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego, 45-301 Opole, ul. Małopolska 3/11.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 2 206,08 zł.
Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.
3.    Oferta nr 3 – nazwa oferenta: Stowarzyszenie Romów w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Klasztorna 1.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 3 000,00 zł.
Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.
4.    Oferta nr 4 – nazwa oferenta: Stowarzyszenie Uniwersytet Złotego Wieku „Pokolenia”, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 6/6.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 10 460,84 zł.
Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.
5.    Oferta nr 5 – nazwa oferenta: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich, 48-200 Prudnik, ul. Traugutta 19.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 5 454,71 zł.
Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.
6.    Oferta nr 6 – nazwa oferenta: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Jagiellońska 26.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 9 534,95 zł.
Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.
7.    Oferta nr 7 – nazwa oferenta: Ludowy Klub Sportowy „Zarzewie” w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Tkacka 1.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 2 000,00 zł.
Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.
8.    Oferta nr 8 – nazwa oferenta: Stowarzyszenie :Kultury i Edukacji Romów”, 48-200 Prudnik, ul. Królowej Jadwigi 5B/1.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 25 000,00 zł.
Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.
9.    Oferta nr 9 – nazwa oferenta: Związek Sybiraków Zarząd Główny – Związek Sybiraków Oddział w Opolu – Koło Związku Sybiraków w Prudniku, 48-200 Prudnik, pl. Wolności 4.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 1 546,91 zł.
Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.
10.    Oferta nr 10 – nazwa oferenta: Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, 48-200 Prudnik, ul. Prężyńska 3-5-7.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 6 000,00 zł.
Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r.

 

                                                                                                                                                    BURMISTRZ PRUDNIKA

                                                                                                                                                        Grzegorz Zawiślak

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.pdf
 

Wersja XML