Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca zagrożenia występowania ognisk afrykańskiego pomoru świń

Zbliża się okres zwiększonego ryzyka występowania ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w gospodarstwach utrzymujących świnie. Od 2014 r. obserwujemy zjawisko nasilenia epidemii ASF w miesiącach letnich, jest to związane z rozpoczęciem prac polowych, zbieraniem runa leśnego, czy też zwiększeniem aktywności turystycznej. Biorąc pod uwagę olbrzymie koszty zwalczania choroby, które są ponoszone przez Państwo w przypadku wykrycia ogniska ASF, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Prudniku przypomina o zaleceniach dotyczących zarówno hodowców świń, jak i osób przebywających na obszarach leśnych. Prawidłowe postępowanie może uchronić pozostałe obszary przed ASF, w tym powiat prudnicki – toteż wydaje się zasadne przekazanie podstawowych zaleceń   dotyczących bioasekuracji, które można zamieścić na stronach internetowych lub przekazać mieszkańcom w sposób dotychczas przyjęty.

  Istotne informacje dla hodowcy dotyczą:

 1. zakazu kupowania świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego;
 2. zakazu skarmiania zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
 3. unikania kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) - w przypadku kontaktu z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie;
 4. zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
 5. zakazu utrzymywania świń w budynkach, w których są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne;
 6. zabezpieczenia budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni);
 7. rezygnacji z udziału w polowaniach;
 8. zachowania podstawowych zasad higieny:
 9. stosowania odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac,
 10. zastosowania mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
 11. uniemożliwienia osobom postronnym wchodzenia do budynków inwentarskich.

Osoba, która znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Istotne informacje związane z zagrożeniem ASF w lesie:

Osoba, która miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania.

W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 691 226 653.

Wersja XML