Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

HARMONOGRAM PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO W PRUDNIKU W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ ŚLUBÓW, W LOKALU USC

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713 ze zm.), ustala się następujące soboty pracujące dla Urzędu Stanu Cywilnego w Prudniku na potrzeby organizacji ślubów w lokalu urzędu 

MIESIĄCE

SOBOTY PRACUJĄCE

styczeń

- 23.01.2021r.

luty

- 20.02.2021r.

marzec

- 20.03.2021r.

kwiecień

- 24.04.2021r.

maj

- 22.05.2021r.

czerwiec

- 26.06.2021r.

lipiec

- 24.07.2021r.

sierpień

- 21.08.2021r.

wrzesień

- 25.09.2021r.

październik

- 23.10.2021r.

listopad

- 27.11.2021r.

grudzień

- 18.12.2021r.

         Ponadto, ślubów w lokalu Urzędu Stanu Cywilnego w Prudniku udziela się od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu. Odnośnie ślubów udzielanych poza lokalem USC, wymagany jest kontakt z kierownikiem USC.

Wersja XML