Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym

Zakończył się projekt pn. "Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Gmina Prudnik była jednym z partnerów projektów, którego liderem został Powiat Prudnicki.

W ramach projektu w gminie Prudnik powstał nowy odcinek ulicy Przemysłowej, czyli ponad pół kilometra nowej drogi, wraz z systemem kanalizacji deszczowej i oświetleniem. Ten odcinek kosztował ponad 1 milion 647 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniosło ponad 877 tysięcy złotych.

Poniżej film stanowiący podsumowanie projektu, zachęcamy do oglądania:

Wersja XML