Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Burmistrza ws. koronawirusa z dnia 28.10.2020 r. z godziny 19:45

Komunikat Burmistrza Prudnika ws. koronawirusa z dnia 28.10.2020 r. z godziny 19:45

W placówkach oświatowych, dzięki wysłaniu klas IV - VIII na nauczanie zdalne, obserwujemy spadek liczby zachorowań. Mamy nadzieję, że ta tendencja się utrzyma. W razie większych zmian będziemy, tak jak wcześniej, publikowali dane.

Poniżej prezentuje informacje o funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych oraz spółek gminy Prudnik. Nie podaję szczegółowych danych, nie chodzi ani o straszenie, ani o ukrywanie rzeczywistej liczby zachorowań, ale po pokazanie absencji wśród pracowników. Niewielka absencja do 10 proc., średnia absencja od 10 do 40 proc, duża absencja powyżej 40 proc.

 

Urząd Miejski w Prudnik

Duża absencja wśród pracowników.

Do odwołania zamknięta pozostanie Gminna Ewidencja Działalności Gospodarczej oraz punkt wydawania worków do segregacji śmieci. Po odbiór worków zapraszamy do budynku ZUK-u przy ulicy Kościuszki 19 przy Cmentarzu Komunalnym.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

Niewielka absencja wśród pracowników.

Placówka pracuje normalnie, raz dziennie odbywa się dezynfekcja całego obiektu.

 

Agencja Sportu i Promocji

Niewielka absencja wśród pracowników.

Wprowadzono rotacyjny system pracy. Obiekty sportowe są dezynfekowane. Na każdym obiekcie dostępne są również płyny do dezynfekcji rąk dla korzystających z obiektów. Z krytej pływalni (Sójka) korzystają tylko uczestniczy szkółek pływackich i sekcji pływackiej. Pozostałe osoby nie są wpuszczane na obiekt.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Duża absencja wśród pracowników.

OPS wprowadził rotacyjny system pracy pracowników i nie przyjmuje petentów na teren budynku do odwołania.

 

Muzeum Ziemi Prudnickiej

Niewielka absencja wśród pracowników.

Wprowadzono rotacyjny system pracy. Ograniczono udostępnienia muzeum dla zwiedzających, stosując przy tym wszelkie środki bezpieczeństwa.

 

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

Niewielka absencja wśród pracowników.

Ograniczono udostępnienie placówek kulturalnych dla petentów. Odwołano większość wydarzeń kulturalnych.

 

Zakład Energetyki Cieplnej

Niewielka absencja wśród pracowników.

Wprowadzono system rotacyjny, tak aby zachować ciągłość pracy.

 

Zakład Usług Komunalnych

Średnia absencja wśród pracowników.

Ograniczono dostęp petentów do siedziby spółki.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Niewielka absencja wśród pracowników.

Wprowadzony został rotacyjny system pracy, aby zachować ciągłość pracy.

 

Prudnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Niewielka absencja wśród pracowników.

Wprowadzono ograniczenie przyjmowania petentów w siedzibie spółki. Od 26.10 do odwołania wstrzymano wykonanie obowiązkowych przeglądów technicznych.

Wersja XML