Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

INFORMACJA

o zamieszczeniu  do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

            Informuję, iż od dnia 19 października 2020 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn.: „Propagowanie wiedzy o kulturze romskiej”, złożona przez Stowarzyszenie „Kultury i Edukacji Romów”, ul. Królowej Jadwigi 5B/1, 48-200 Prudnik. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl – Przetargi, Oferty i Konkursy – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – Urząd Miejski – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub na adres e-mail: .

  BURMISTRZ PRUDNIKA

Grzegorz Zawiślak 

PDFUproszczona oferta realizacji zadania.pdf
 

Wersja XML