Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT DOT. FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I MEDIACJI W POWIECIE PRUDNICKIM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 od 19 października 2020 r. do
31 października 2020 r.
zawieszona zostaje działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Prudniku, Głogówku oraz Białej w trybie stacjonarnym.

Zapewniając Państwu bezpieczeństwo, porady udzielane będą przez telefon oraz
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.


Zgłoszeń należy dokonywać:

telefonicznie: 77 438 17 00 lub 77 438 17 09

elektronicznie na adres mailowy: lub info@powiatprudnicki.pl.
W odpowiedzi na przesłane drogą mailową zgłoszenie otrzymają Państwo informację
o terminie porady.

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej anonimową opinię można przekazać:

– przesyłając pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Prudniku

Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego

ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik

– lub przesyłając na adres e-mail: .

Wersja XML