Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Burmistrza ws. koronawirusa z dnia 12.10.2020 r. z godziny 16:45

Komunikat Burmistrza ws. koronawirusa z dnia 12.10.2020 r. z godziny 16:45

W związku ze wzrostem zagrożeń zachorowaniem na Covid-19 na terenie Gminy Prudnik informuję, na podstawie komunikatów dyrektorów, jak wygląda sytuacja w placówkach oświatowych, prowadzonych przez gminę:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr1 w Prudniku:
- 2 potwierdzone przypadki zachorowania na koronawirusa wśród nauczycieli (1 - PSP nr1, 1 - PP nr 6), 6 nauczycieli nieobecnych w przedszkolu, kilku w szkole.

- zwieszono działalność grupy przedszkolnej 3-latki, zapewniono opiekę dzieciom w pozostałych grupach;
- pojedyncze dzieci na kwarantannie;
- szkoła pracuje  zgodnie z planem.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr2 w Prudniku:
- jedno zgłoszenie o zachorowaniu członka rodziny-dziecko na kwarantannie;
-przedszkola i szkoła pracują zgodnie z planem.

Zespół Szkół w Prudniku:
-2 potwierdzone przypadki (w tym  1 wspólny z ZSP nr 1) zachorowania na koronawirusa wśród nauczycieli, 10 nauczycieli nieobecnych w szkole;
- 4 klasy w szkole pracują w formie zdalnej: II b, VIa, VIIc, VIId;
- pozostałe klasy pracują zgodnie z planem;
- 4 nauczycieli nieobecnych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce:
1 potwierdzony przypadek (wspólny z ZSP Szybowice) zachorowania na koronawirusa wśród nauczycieli, 5 nauczycieli nieobecnych w szkole;
- szkoła  i przedszkola pracują  zgodnie z planem.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance:
- jedno zgłoszenie o zachorowaniu członka rodziny-dziecko na kwarantannie w przedszkolu;
- szkoła i przedszkola pracują  zgodnie z planem.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szybowicach:
1 potwierdzony przypadek zachorowania na koronawirusa wśród nauczycieli;
- szkoła i przedszkole pracują w systemie zdalnym.

 

W dalszym ciągu dużym ogniskiem wirusa pozostaje jeden z zakładów produkcyjnych na terenie naszej gminy. Sytuacja jest dynamiczna, ale pozostałe pod kontrolą odpowiednich służb.

Wersja XML