Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Telekonferencja z miastem Krnov

W miniony poniedziałek w Urzędzie Miejskim w Prudniku odbyła się telekonferencja z partnerskim miastem Krnovem, podczas której został podsumowany projekt zrealizowany z funduszy Euroregion Pradziad pn. „Wsparcie współpracy ponadgranicznej samorządów Krnova i Prudnika” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Podstawowym celem projektu była poprawa współpracy obu miast, poziomu informacji i komunikacji w zakresie polityki publicznej, oferownia usług publicznych pomiędzy lokalnymi samorządami, jak również nawiązanie bezpośrednich kontaktów osobistych pomiędzy pracownikami i przedstawicielami obu samorządów.

Podstawowym działaniem projektu były cztery wspólne trzydniowe szkolenia dla pracowników i przedstawicieli Miasta Krnova i Gminy Prudnik. Każde ze spotkań gromadziło trzydziestu uczestników obu partnerów. Dwa  spotkania odbyły się po stronie czeskiej i dwa po stronie polskiej. W ramach spotkań odbyły się szkolenia i wykłady m.in. kurs podstawy języka czeskiego i polskiego skierowany do administracji państwowej i samorządów, kurs etyki dla urzędnika  z uwzględnieniem specyficznych rozwiązań narodowych, seminarium o działaniu administracji państwowej i samorządowej po stronie czeskiej i polskiej.

Na koniec konferencji strona czeska przekazała informację, iż projekt pn. "Udostępnienie historycznego i przyrodniczego potencjału miast partnerskich Krnova i Prudnika” otrzymał pozytywną decyzję, dzięki czemu od stycznia 2021 r. będzie realizowany przez Miasto Krnov i Agencję Sportu i Promocji w Prudniku. Dodatkowo uzgodniono nowe pomysły i projekty o które starać się będzie Agencja Sportu i Promocji w Prudniku z funduszy Euroregion Pradziad.
 

Wersja XML