Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Festiwal Miast Cittaslow w Działdowie

W dniach 4-5 września delegacja miasta Prudnik na czele z Burmistrzem Grzegorzem Zawiślakiem wzięła udział w dorocznym, już jedenastym Festiwalu Cittaslow, który tym razem gościł w Działdowie, mieście będącym członkiem polskiej sieci Cittaslow od 2015 roku.

Festiwal Cittaslow jest prezentacją dorobku i potencjału miejscowości skupionych w Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow, których najliczniejsza grupa znajduje się w regionie warmińsko-mazurskim. Jednak z roku na rok powiększa się liczba miejscowości spoza tego regionu. W piątek 4 września 2020 roku odbyło się Krajowe Zebranie Członków Polskiej Sieci Miast Cittaslow, w którym uczestniczyła również Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jolanta Piotrowska. W trakcie zgromadzenia sieci, które prowadził Koordynator Krajowy Jacek Kostka, powołano członków Krajowego Komitetu Naukowego Sieci Cittaslow na kolejną kadencję, przyjęto uchwałą pięcioletnią recertyfikację miast Orneta, Działdowo i Biskupiec oraz certyfikację nowych miast – Morąga i Szczytna. Miasto Prudnik w czerwcu bieżącego roku również przeszło pozytywną recertyfikację zatwierdzoną na poziomie 69%. Jest to dokument obligatoryjny dla miast należących do sieci. Wykazuje się w nim progres w stosunku do punktacji uzyskanej w czasie certyfikacji wstępnej. Taką certyfikację Prudnik przechodził by stać się członkiem sieci Cittaslow w roku 2015.


W sobotę 5 września 2020 roku w ramach XI Festiwalu Miast Cittaslow nastąpiło otwarcie Kina Apollo i Parku Honorowych Dawców Krwi, które zrewitalizowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Ponadlokalnego Programu Rewitalizacji Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Po oficjalnym otwarciu Festiwalu Miast Cittaslow z udziałem Wicemarszałek Sylwii Jaskulskiej, rozpoczął się Rodzinny Festyn ze Ślimakiem z mnóstwem atrakcji dla dzieci oraz warsztatów, konkursów i prezentacji dla mieszkańców Działdowa i gości Festiwalu. W trakcie imprezy rozstrzygnięto także konkurs na najciekawszy gadżet promocyjny z logo Cittaslow, w wyniku którego Miasto Prudnik otrzymało wyróżnienie. 
 

Wersja XML