Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie GZZK

3 września 2020 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Jarosław Szóstka – Zastępca Burmistrza, a jednocześnie Zastępca Przewodniczącego GZZK przywitał zaproszonych gości oraz dokonał otwarcia posiedzenia. W trakcie posiedzenia Adam Piotrowski – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Prudniku przedstawił informacje na temat aktualnego stanu epidemicznego na terenie gminy Prudnik dot. pandemii COVID-19.

Maria Strońska – Dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku przedstawiła gotowość placówek oświatowych do pracy w czasie pandemii, w roku szkolnym 2020/2021. Potwierdziła, że dyrektorzy posiadają wystarczające ilości środków dezynfekcyjnych oraz przygotowane procedury na wypadek wystąpienia podejrzenia o zakażeniu uczniów czy personelu.

Na spotkaniu posumowano również zadania pn. „Bezpieczne wakacje” w których brały udział gminne jednostki: Prudnicki Ośrodek Kultury, Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Ośrodek Pomocy Społecznej, Agencja Sportu i Promocji, Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania oraz Komenda Powiatowa Policji w Prudniku. Bardzo istotnym elementem podsumowującym sprawozdania był fakt, że ze względu na ograniczenia wydane przez Radę Ministrów w zakresie stosowania zasad ograniczających możliwość zakażenia wirusem COVID-19 ilość ofert dla dzieci i młodzieży była bardzo ograniczona. Pomimo niewielkiej ilości zorganizowanych form wypoczynku, w czasie wakacji na terenie gminy nie doszło do wypadków z udziałem dzieci.

Na koniec Grzegorz Zawiślak - Burmistrz Prudnika oraz Mirosław Banaś Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania podziękowali uczestnikom działań związanych ograniczaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 za ciężką pracę, która musiała odbywać się w bardzo trudnych warunkach i często z narażeniem własnego zdrowia.

Wersja XML