Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Schronisko w Wieszczynie na sprzedaż

Brak opisu obrazka

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość o powierzchni 0,5030 ha zabudowana budynkiem pełniącym funkcję schroniska młodzieżowego Filii Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „U Króla Gór Opawskich” w Wieszczynie. Przetarg ustny nieograniczony ogłoszony w celu zbycia tej nieruchomości odbędzie się 28 września 2021 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Prudniku przy ul. Kościuszki nr 3 pokój nr 117.

Więcej informacji na dedykowanej stronie www: http://prudnik.nieruchomosci.pl/

 

Brak opisu obrazka

 

Przysiółek Wieszczyna to pięknie położona miejscowość w Górach Opawskich, na stokach Długoty (457 m n.p.m ). Rozciąga się stąd uchodząca za najpiękniejszą panorama na masyw Biskupiej Kopy ( 890 m n.p.m ). Miejscowe walory krajobrazowe i przyrodnicze sprawiły, że już XIX wybierali się tu turyści. Mikroklimat jest porównywalny do Uzdrowiska w Rabce Zdroju. Jeden z prudnickich fabrykantów wybudował tu ośrodek wypoczynkowy dla swoich pracowników. Po 1945 r. w budynku znajdował się ośrodek sanatoryjny dla dzieci, a od 2012 r. schronisko młodzieżowe. Od 1988 r. Wieszczyna znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, na pograniczu Polski i Republiki Czeskiej.

Walory krajoznawczo-turystyczne Wieszczyny zostały docenione przez jurorów konkursu Agro-Eko-Turystyczne „Zielone Lato” w 2015 r., którzy wyróżnili „Brązową Różą Opolskiej Turystyki” w kategorii „Najlepszy ośrodek świadczący usługi turystyczne oraz promujący produkt tradycyjny na terenie miejsko-wiejskim” działające w Wieszczynie szkolne schronisko młodzieżowe, będące filią prudnickiego schroniska „Dąbrówka”. Jeden z licznie wędrujących turystów w kronice schroniska napisał, że „Wieszczyna to bajeczna wieś, w której żyją życzliwi i zawsze uśmiechnięci ludzie, która jest oazą dla wypoczynku i rekreacji, gościnna dla wszystkich ceniących sobie spokój i ciszę jako nadrzędną wartość funkcjonowania człowieka w zgodnie z przyrodą”.

 

Brak opisu obrazka

 

Dojazd do nieruchomości dogodny, uzbrojenie terenu – e.e., woda i kanalizacja lokalna. Stan zagospodarowania działki – teren ogrodzony, zabudowany budynkiem typu hotelowo–szkoleniowym, na posesji zbiornik p/poż. i wieża widokowa drewniana, chodniki i place utwardzone, zieleń urządzona, tarasy, schody terenowe.

Budynek w zabudowie wolnostojącej, po remoncie kapitalnym, modernizacyjnym i adaptacyjnym do nowych funkcji, zakończonym w grudniu 2011 r.- obejmującym wymianę wszystkich elementów wykończeniowych i instalacji oraz częściowo elementów konstrukcyjnych. Budynek dwu kondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym, w części podpiwniczonym wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany, stropy ognioodporne i drewniane, schody żelbetowe, dach o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną, strych docieplony wełną mineralną, instalacja odwodnienia z blachy oc. Elewacje – masy tynkarskie na dociepleniu styropianem. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną lokalną, centralnego ogrzewania lokalnego. Elementy wykończeniowe budynku: stolarka okienna – drewniana z szybami energooszczędnymi, drzwi zewnętrzne – drewniane, wewnętrzne płytowe, okładziny ścian pokoi – tynki cementowo-wapienne z gładziami gipsowymi, okładziny w pomieszczeniach przedsionków, sanitariatów i zapleczy kuchennych –ceramika, posadzki cementowe z okładzinami PCW – w pokojach, a w pomieszczeniach mokrych – ceramika.

Zestawienie pomieszczeń:

Piwnica – pomieszczenia techniczno-gospodarcze – pow. użyt. 112,70 m2

Parter – hall, recepcja, pokoje, kuchnia, sanitariaty, magazyny, świetlica, komunikacja – pow. użyt. 357,00 m2

I piętro – pokoje, sala konferencyjna, sanitariaty, magazyny, komunikacja, taras widokowy – pow. użyt. 362,50 m2

Poddasze – pokoje, sanitariaty, magazyn, komunikacja – pow. użyt. 136,40 m2

Łączna powierzchnia użytkowa budynku 968,60 m2.

Zbiornik podziemny na wodę z 2011 r. żelbetowy, dwukomorowy, włazy na kręgach żeliwnych, izolacja płyty dennej z papy asfaltowej. Powierzchnia zabudowy 120 m2, pojemność zbiornika 200 m3.

Nieruchomość wolna od zobowiązań i obciążeń.

 

Brak opisu obrazka

 

Sposób zbycia – sprzedaż

Cena wywoławcza – 2.300.000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony trzysta tysięcy 00/100) – nieruchomość zwolniona z podatku VAT

Wysokość wadium – 230.000,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści tysięcy 00/100)

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 20 września 2021 roku, z określeniem oznaczenia nieruchomości i kwoty wadium. Wadium należy wpłacić przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Prudnik Nr 46 8905 0000 2001 0000 0215 0108 Bank Spółdzielczy w Prudniku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Prudnik. Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem trzech dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

 

Brak opisu obrazka

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Prudniku ul. Kościuszki nr 3, pokój nr 20, tel. 77 406 62 52.

Burmistrz Prudnika zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Szczegółowe informacje dostępne także na Biuletynie Informacji Publicznej:

https://bip.prudnik.pl/7806/1565/ogloszenie-z-dnia-02062021-r-o-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-sprzedaz-nier-zabudowanej-polozonej-w-wieszczynie-ogloszonym-na-dzien-28092021-r.html

 

 

Wersja XML