Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowania dla Wiejskich Domów Kultury

W tym tygodniu Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak podpisał umowy związane z dofinansowaniem Wiejskich Domów Kultury.

W dniu 10 lipca br. Gmina Prudnik otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego informację o przyznaniu pomocy finansowej (dotacji) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na 4 operacje dotyczące zakupu wyposażenia Wiejskich Domów Kultury w Czyżowicach, Piorunkowicach, Wierzbcu i Mieszkowicach w sprzęt służący wzbogaceniu oferty kulturalnej tychże jednostek (m.in. wyposażenia strefy zabaw, mini siłowni, mini kina).
W odniesieniu do poszczególnych projektów ich wartości oraz wnioskowane dofinansowanie przedstawia się następująco:
1.    Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach - całkowite koszty operacji 90 342,48 zł, koszty kwalifikowalne w wysokości 73 449,17 zł przy wnioskowanym (w maksymalnej dopuszczalnej programem wartości procentowej) w wysokości 46 735,00 zł
2.    Wiejski Dom Kultury w Piorunkowicach - całkowite koszty operacji 77 303,68 zł, koszty kwalifikowalne w wysokości 62 848,52 zł przy wnioskowanym (w maksymalnej dopuszczalnej programem wartości procentowej) w wysokości 39 990,00 zł    
3.    Wiejski Dom Kultury w Wierzbcu - całkowite koszty operacji 79 074,77 zł, koszty kwalifikowalne w wysokości 64 288,43 zł przy wnioskowanym (w maksymalnej dopuszczalnej programem wartości procentowej) w wysokości 40 906,00 zł 
4.    Wiejski Dom Kultury w Mieszkowicach - całkowite koszty operacji 83 848,77 zł, koszty kwalifikowalne w wysokości 68 169,73 zł przy wnioskowanym (w maksymalnej dopuszczalnej programem wartości procentowej) w wysokości 43 376,00 zł       

Warto przypomnieć, iż w maksymalny, dopuszczalny Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich poziom dofinansowania projektu wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Podpisanie umowy przez Burmistrza Prudnika Grzegorza Zawiślaka

Wersja XML