Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

„(Ś)mieć jak najmniej, nie za(ś)mieć planety!”

Zespół Szkół w Prudniku jest w trakcie realizacji projektu pn. „(Ś)mieć jak najmniej, nie za(ś)mieć planety!” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Opolu. Projekt realizowany jest od maja 2020 r. do października 2020r. Całkowity koszt zadania wynosi  31 731 zł, w tym dofinansowanie - 90%.

W ramach projektu:

- wśród uczniów i przedszkolaków zrealizowane zostały zajęcia i konkursy plastyczne dotyczące projektu. Prace można podziwiać na stronie Szkoły

- uczniowie namalują mural o powierzchni 91 m2, który będzie znajdował się na murze na boisku szkolnym,

- na teren całego Zespołu Szkół (tj. szkoła, przedszkola i żłobek) zakupione zostaną kosze, kompostowniki  i pojemniki do segregacji odpadów (m.in. pojemniki typu eco station 4, kosze na pampersy, pojemniki do klas i łazienek.

Najważniejszą jednak kwestią projektu jest wzrost świadomości ekologicznej wśród mieszkańców naszej Gminy.

Planowane efekty ekologiczne to m.in.:

- zmniejszanie ilości odpadów zmieszanych, a zwiększenie udziału odpadów segregowanych,

- wzrost świadomości lokalnej społeczności o potrzebie selektywnego zbierania odpadów i odpowiedzialności za stan środowiska,

- zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych dzięki założeniu kompostowników,

- zmiana nawyków i uczenie odpowiedzialnego segregowania odpadów komunalnych.

 

 

Wersja XML