Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2020

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu pomocy społecznej na rok 2020 pn.: „Opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich przebywania”, zawiadamiam o wyborze oferty realizacji zadania publicznego:

Oferta nr 1: Caritas Diecezji Opolskiej, z siedzibą 45-010 Opole, ul.  Szpitalna 5a.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 25 000,00 zł.

Termin realizacji zadania: od podpisania umowy do dnia 16.12.2020 r.

Łączna ilość ofert, które wpłynęły w terminie – 1 oferta

BURMISTRZ PRUDNIKA

Grzegorz Zawiślak     

Wersja XML