Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

                                               

                                                                                              Prudnik, dnia 17.10.2022r.

                          

Informacje o Programie Czyste Powietrze

- stan na dzień: 30.09.2022r.

 

GMINA PRUDNIK

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

314

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

147

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

2 004 763,12 zł

 
DOCXInf. na stronę i tablicę-stan na 30.09.2022.docx (191,24KB)
 
     ____________________________________________________________________________________________________________________
 
 

PROGRAM PRIORYTETOWY „CZYSTE POWIETRZE”

                                                                                  

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

                                                                                    

 • Program skierowany jest do osób fizycznych będących:

 • właścicielem / współwłaścicielem  budynku mieszkalnego jednorodzinnego

lub

 • właścicielem / współwłaścicielem wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

 

 • Program obejmuje trzy grupy Beneficjentów:

I. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł – możliwe dofinansowanie do 30 000,00 zł;

II. Uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 

– 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

możliwe dofinansowanie do 37 000,00 zł oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 47 000,00 zł.

III. Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

– 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

– 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

możliwe dofinansowanie do 69 000,00 zł oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 79 000,00 zł.

 • KOSZTY KWALIFIKOWALNE W PROGRAMIE:

 1. Dokumentacja.

       2. Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja.

       3. Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa.

 

Szczegółowe informacje na stronie :

www.czystepowietrze.gov.pl

 

______________________________________________________________________________________________________________________

                                                     

07 września - Międzynarodowy Dzień Czystego Powietrza


https://prudnik.pl/download/attachment/59592/7-wrzesnia_czyste-powietrze_1-dla-gmin.jpeg

 

JPEG7 września_czyste-powietrze_4 dla Gmin (2).jpeg (141,43KB)
JPEG7 września_czyste-powietrze_3 dla Gmin.jpeg (149,64KB)
JPEG7 wrzesnia_czyste-powietrze_2-dla Gmin.jpeg (150,00KB)
JPEG7 września_czyste-powietrze_1 dla Gmin.jpeg (143,90KB)
 

______________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                         

 

Burmistrz Prudnika

w ramach funkcjonowania

Gminnego Punktu konsultacyjno - informacyjnego

rządowego Programu „Czyste Powietrze”

 

 

zaprasza mieszkańców Gminy Prudnik na spotkanie informujące o zasadach Programu, które odbędzie się w dniu 03.06.2022 r. w Hali Sportowej przy ul. Łuczniczej 1 w Prudniku w godzinach od 12.00 do 14.00.

Spotkanie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji domu oraz montażu odnawialnych źródeł energii. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku, z wydzieloną księgą wieczystą).

W trakcie spotkania będzie można uzyskać cenne informacje.

 

                                                  

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                             

W związku z funkcjonowaniem Gminnego Punktu konsultacyjno-informacyjnego rządowego Programu „Czyste Powietrze”

Burmistrz Prudnika

zawiadamia  mieszkańców gminy

o możliwości złożenia Wniosku o dofinansowanie

za pośrednictwem Gminy Prudnik

 

.

Do zadań punktu konsultacyjno-informacyjnego należy:

Punkt konsultacyjno-informacyjny jest czynny:

Informacje o Programie można uzyskać w wyznaczonych godzinach  pod numerem telefonu: 796 874 070.

Wypełnianie wniosków do Programu „Czyste Powietrze” odbywać się będzie, po telefonicznym umówieniu terminu pod w/w nr telefonu.

Rozpatrywanie złożonych  w tut. urzędzie Wniosków o dofinansowanie i udzielanie dofinansowania Wnioskodawcom należy do zadań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Szczegółowe informacje o programie: https://portal.wfosigw.opole.pl/; www.prudnik.pl

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   Burmistrz Prudnika

                                                                                                                                    Grzegorz Zawiślak

                                

PDFInformacja dla mieszkańców Gminy Prudnik.pdf (511,45KB)
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Prudnika

w ramach funkcjonowania

Gminnego Punktu konsultacyjno - informacyjnego

rządowego Programu „Czyste Powietrze”

 

zaprasza mieszkańców Gminy Prudnik na spotkanie informujące o zasadach Programu, które odbędzie się w dniu 28.03.2022 r. w WDK w Rudziczce o godzinie 16.30.

Spotkanie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji domu oraz montażu odnawialnych źródeł energii. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku, z wydzieloną księgą wieczystą).

W trakcie spotkania będzie można uzyskać cenne informacje.

 

                                       Burmistrz Prudnika

                                        Grzegorz Zawiślak

PDFSpotkanie 28.03.2022r. CZYSTE POWIETRZE.pdf (424,22KB)
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Prudnika

w ramach funkcjonowania

Gminnego Punktu konsultacyjno - informacyjnego

rządowego Programu „Czyste Powietrze”

zaprasza mieszkańców Gminy Prudnik na spotkanie informujące o zasadach Programu, które odbędzie się w dniu 14.12.2021 r. w WDK w Moszczance  o godzinie 16.00.

Spotkanie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji domu oraz montażu odnawialnych źródeł energii. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku, z wydzieloną księgą wieczystą).

W trakcie spotkania będzie można uzyskać cenne informacje.

 

Burmistrz Prudnika

 Grzegorz Zawiślak

 

    

     PDFSpotkanie 14.12.2021r..pdf (412,01KB)
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Burmistrz Prudnika

w ramach funkcjonowania

Gminnego Punktu konsultacyjno - informacyjnego

rządowego Programu „Czyste Powietrze”

 

 

zaprasza mieszkańców Gminy Prudnik na spotkanie informujące o zasadach Programu, które odbędzie się w dniu 06.08.2021 r. w OGRODZIE PRUDNICKIEGO OŚRODKA KULTURY w godzinach od 16.00 do 18.00.

Spotkanie jest przeznaczone dla osób zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania do wymiany pieca, termomodernizacji domu oraz montażu odnawialnych źródeł energii. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

W trakcie spotkania będzie można uzyskać cenne informacje.

 

                                         

 

                                                                                                                                     Burmistrz Prudnika

                                                                                                                                     Grzegorz Zawiślak

 

 

PDFSpotkanie inforumujące o programie - 06.08.2021r..pdf (825,41KB)
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dla mieszkańców Gminy Prudnik

w Urzędzie Miejskim w Prudniku został uruchomiony

 Punkt konsultacyjno - informacyjny

rządowego Programu „Czyste Powietrze”

 

 

Program skierowany jest do osób fizycznych,

 które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego

lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego

 z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Punkt konsultacyjno - informacyjny będzie czynny:

Informacje o Programie można uzyskać w wyznaczonych godzinach  pod numerem telefonu: 796 874 070

Do zadań punktu konsultacyjno - informacyjnego należy:

Wypełnianie wniosków do Programu „Czyste Powietrze” odbywać się będzie,  po telefonicznym umówieniu terminu pod w/w nr telefonu.

Rozpatrywanie złożonych  w tut. urzędzie Wniosków o dofinansowanie i udzielanie dofinansowania Wnioskodawcom należy do zadań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Szczegółowe informacje o programie: https://portal.wfosigw.opole.pl/

                                                                                                                                      Burmistrz Prudnika

                                                                                                                                       Grzegorz Zawiślak

PDFInf. dla Beneficjentów.pdf (779,03KB)
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 2.0 informacje pod linkiem https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

Od 15.05.2020 roku nabór wniosków na nowych zasadach informacje pod linkiem https://portal.wfosigw.opole.pl/strona-glowna-programu

Plakat w Aktualnościach https://www.wfosigw.opole.pl/aktualnosci/program-czyste-powietrze-2-0-nabor-wnioskow-na-nowych-zasadach

program2.0.jpeg

Wersja XML