Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisanie umowy na zakup defibrylatora

Prudnickie Centrum Medyczne dzięki dotacji Gminy Prudnik zakupi defibrylator oraz urządzenia do mechanicznej kompresji. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo ratowników przy monitorowaniu pacjentów z podejrzeniem COVID-19.

Dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Prudniku odbyło się podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prudnik na zadanie pn. „Dotacja na zakup defibrylatora oraz urządzenia do mechanicznej kompresji”. Umowa podpisana została przez Gminę Prudnik, reprezentowaną przez Burmistrza Prudnika Grzegorza Zawiślaka oraz Prudnickie Centrum Medyczne Spółkę Akcyjną w Prudniku reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Dariusza Brzezińskiego. Umowa została podpisana zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXIV/401/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na rok 2020. Przedmiotem umowy jest udzielenie dotacji celowej na zakup defibrylatora  oraz urządzenia do mechanicznej kompresji  w celu zwiększenia bezpieczeństwa ratowników przy monitorowaniu pacjentów z podejrzeniem COVID-19. Szacunkowa wartość zakupu to 130 875,10 zł i jest to kwota dotacji celowej udzielonej przez Gminę Prudnik.

Dziękuję mieszkańcom Gminy Prudnik, bo to z ich podatków możliwa jest ta pomoc. Dziękuję także Radzie Miejskiej, która jednogłośnie podjęła uchwałę aby te pieniądze przekazać. Pomagamy nie dlatego, że mamy za dużo, ale dlatego, że wiemy jak to jest, jak się nie ma. Liczę na dobrą współpracę, ponieważ zdaję sobie sprawę jak ważna jest wzajemna pomoc - mówi Burmistrz.

 

 

Wersja XML